Hodnocení soutěže Tactus.cz 2015

 Již tradičně nezačneme výsledky, ale průběhem hodnocení.

Odborná porota pracovala letos v tomto složení: Terezie Kochová (tyflopedka, Knihovna hmatových knížek), Jaroslava Janíčková (výtvarnice, Sdružení Hapestetika), Robert Vachule (tyfloped, SOU Aloyse Klára), nevidomí hodnotitelé Ráchel Skleničková (studentka skladby na Deylově konzervatoři), Pavla Kovaříková (výtvarnice, t.č. na MD), Cecílie Novotná (studentka Střední pedagogické školy), Daniela Hladíková (vydavatelka knih pro nevidomé).

 
Porotci posuzovali celkem 42 děl. Soutěžilo se ve třech kategoriích:

 
1. dětská literatura (hlavní kategorie, koresponduje s pravidly mezinárodní soutěže),

2. didaktická literatura,

3. předmětová pohádka.

 
Nesmírně si vážíme všech, kteří se nezištně zapojili do soutěže. Mezi autory se objevili stálí přispěvatelé Knihovny hmatových knížek (6 děl), většinou však noví (36). Soutěžili jednotlivci i skupiny, zapojily se i děti. Mnohá díla vznikla na základě studentských seminářů. Soutěžili mj. studenti UK v Praze (22 děl), MU v Brně (5), Arcibiskupského gymnázia v Praze (4), JČU v Českých Budějovicích (2), ZUŠ Ledeč nad Sázavou (skupina) aj.

 
Zaznamenali jsme velmi rozdílnou úroveň děl: ti, kteří svá díla konzultovali, vytvořili vesměs velmi zdařilá díla. Nekonzultované práce bohužel mnohokráte nevyhověly požadavkům hmatové ilustrace.

 
Všem, kteří se napříště chtějí věnovat výrobě dalších knížek, nabízíme seminář: navštívíme vás, přivezeme množství hotových knížek a přímo na nich ukážeme, jakých kritérií si při tyflografické tvorbě všímat. Neváhejte tuto možnost využít, vyvarujete se tak zbytečných chyb a vaše dílo může být mnohem kvalitnější.

 
Ať už se práce povedly více či méně, velice si ceníme práce a námahy každého soutěžícího.

 
Tentokráte se v soutěži objevilo množství děl s textem v Braillově písmu psaném ručně. Bohužel jen sporadicky byli jejich pisatelé schopni psát správně, navíc na zalaminovaný papír, který v Pichtově stroji je jako živý a velmi těžko se v něm drží řádky; body, které nejsou zcela důkladně vymačknuté, se mohou vracet. Ruční psaní Braillu pro uvedené obtíže nedoporučujeme. Navíc pořadatelé nabízejí soutěžícím zdarma vytisknout text v soutisku Braillova písma a černotisku, není důvod nabídku nevyužít. Aby Braill byl čitelný, je třeba jej použít ve standardním provedení a velikosti. Korálky jsou možná zajímavé během tvorby, ale pro čtení textu v Braillu hmatem jsou zcela nepoužitelné. Díla s nečitelně pořízeným textem nelze bohužel zařdit do knihovny, ani kdyby měly zdařilou obrázkovou část!

I když v následujících řádcích zazní kromě pochval též mnohá kritika, jsme si vědomi skutečnosti, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto prosíme autory knížek, a to zejména ty, jejichž práce byly nepříznivě ohodnoceny, aby kritiku přijali jako zpětnou vazbu, pomoc a podnět pro eventuální budoucí práci. Hluboce se skláníme před každým, kdo takto nezištně věnoval svůj čas a energii pro dobrou věc a nebál se pustit do neznáma.

 
Shledáváte-li projekt podpory tvorby hmatově ilustrovaných knih smysluplným a chtěli byste jej podpořit, pomůže každý váš příspěvek. Případné finanční dary posílejte na účet, který je zřízen výhradně k tomuto účelu: 2600312541/2010. Napíšete-li nám kontaktní údaje, rádi vám poděkujeme, zájemcům zašleme potvrzení o daru, případně dle dohody uvedeme vaše logo.

 

Způsob hodnocení

 
Každé dílo důkladně prohlédl každý z porotců, vidící hodnotitelé s klapkami na očích, aby i jejich dojem byl v první řadě hmatový. Tato fáze posuzování trvala cca 6 hodin, díla zatím nebyla rozdělena do kategorií.

 
Porota postupně – během následujících 9 hodin – rozřadila soutěžní práce do několika skupin podle kvality díla (počet prací v jednotlivých skupinách nebyl nikterak limitován). O postupu prací hodnotitelé debatovali, poté hlasovali, postupným výběrem se blížili k ohodnocení děl nejlepších.

 
V prvním kole bylo vyřazeno 9 děl, která bohužel nesplňovala nebo splňovala jen velmi omezeně pravidla soutěže a požadavky hmatové ilustrace, resp. hmatového prohlížení. Ale i jejich autorům bychom rádi vyjádřili obdiv za množství práce při tvorbě.

 
Z druhého kola – opět po rozpravě a hlasování – do dalšího posuzování nepostoupilo dalších 7 děl.

 
V soutěži v tuto chvíli zůstalo 26 děl, které byly posouzeny jako zdařilé. Jejich autoři odvedli opravdu dobrou práci!

 
Porotci detailně hodnotili řemeslnou úroveň, vnímavost autorů pro požadavky hmatového znázornění, výběr materiálu, námět a úroveň textu.

 
Dalších 11 děl poté neprošlo sítem třetího kola, výběr se zúžil na 15 prací.

 
Následovala nejdelší debata porotců o tom, které dílo má postoupit do finále, někde panovala okamžitá shoda, jinde zůstal otazník. Hodnotitelé znova podrobně zkoumali každou práci, oceňovali klady, upozorňovali na nedostatky a chyby.

 
8 děl nakonec zůstalo v těsném závěsu za nejvyšší finálovou skupinou. Ačkoliv některá z nich nevyhověla nedostatečným počtem stran pravidlům, pro vyšší kvalitu hmatové části prošla výše než díla s požadovanými nejméně 5 stránkami.

 
Teprve ve finále, kde se ocitlo 7 prací, byla díla rozdělena dle soutěžních kategorií a každá kategorie byla hodnocena zvlášť. Hlavní kategorii dětské beletrie zastupovala tři díla, didaktickou kategorii také tři. Jediná předmětová pohádka se stala automaticky vítězným dílem této kategorie.

 
Zdařilá díla budou zařazena do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. Budou tak k dispozici nevidomým čtenářům po celé ČR.

 

Výsledky

(podrobnější hodnocení níže)

 

Knihy, které nevyhověly kritériím soutěže

(dle abecedního pořádku)

 
Adélka a drak

Aprílová škola

Hmatové pexeso

Hmatová poezie

Kdo chce koťátko

Komu sluší dlouhé uši

Malý Alenáš

Včelka Mája – Operace žížaly Maxy

Zvířátka

 
Díla, která ve druhém kole vypadla ze soutěže

(dle abecedního pořádku)

 
Alenka v kraji divů

Barvičky

Hádanky b

Hádanky c

O zelené hruštičce

O zvědavém štěňátku

Škola v přírodě

 
Díla, která ve třetím kole vypadla ze soutěže

(dle abecedního pořádku)


Copak je to za dobroty

Eva léčí zvířátka

Hádanky a

Hladové prstíky

Jak stařeček měnil, až vyměnil

Myš hledá skrýš

O jabloni

O Kateřince a tlustém červeném svetru

Semínková kniha

Třesky plesky Edwarda Leara

Změna písmena

 

Díla, která skončila v širším finále

(dle abecedního pořádku)

 
Andělíček z korálků

Cesta do papírnictví

Homonyma

Lev a myška

O statečném krejčíkovi

Vesmír

Zelené prasátko

Ztráty nálezy

 

Díla, která postoupila do nejužšího finále

(dle abecedního pořádku a kategorií)

 
Kategorie Předmětové pohádky

 
Nákladní vlak

 
Kategorie Didaktické knížky

 
Hmatový atlas dentální hygieny

Jak se jmenuje? Kdo to byl? Kdy žil?

Mandaly

 
Hlavní kategorie Dětská beletrie

 
Doktor Stolička

Dráček Mráček

Slunce východních zemí

 

Konečné pořadí

(dle kategorií)

 

Kategorie Předmětové pohádky


1. místo:

 Nákladní vlak

 

 Kategorie Didaktické knížky

 
1. místo:

 Hmatový atlas dentální hygieny

 

3. místo:

 Mandaly

 

Mimořádné uznání:

 Jak se jmenuje? Kdy žil? Kdo to byl?

 


 Hlavní kategorie Dětská beletrie

 

 1. místo:

 Doktor Stolička

 

2.-3. místo:

 Dráček Mráček

Slunce východních zemí

 

 
Postup do mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus 2015


Doktor Stolička

Dráček Mráček

Slunce východních zemí

O statečném krejčíkovi


Ohlédnutí za mezinárodní soutěží 2015

 

Mimořádná uznání poroty

 

Simona Pišlová

za opakovanou účast v soutěži,

šíření povědomí o projektu Tactus.cz,

přínos v oblasti vzdělávání,

zejména v rozvoji jazykových schopností nevidomých čtenářů

 

 

Zuzana Pospíšilová

 za krásné dětské texty

v několika soutěžních dílech

 
 

Kateřina Žáková

 mimořádné ocenění poroty

spojené s postupem do mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus 2015

za soutěžní dílo

O statečném krejčíkovi

 

 

Žáci a mladí studenti

za účast v soutěži Tactus.cz 2013

 

Anežka Grabcová

Anna Arnotová

Anna Fotijevová

Barbora Vlková

Daniel Müller

Gwen Gonnot

Johana Vaňáčová

Karolína Jelínková

Kateřina Zikešová

Ondřej Menčík

Ondřej Tatoušek

 

Studenti sekundy A

Arcibiskupského gymnázia v Praze

 

Žáci multimediální tvorby

ZUŠ Ledeč n. Sázavou

pod vedením Markéty Pelikánové

 

Všem oceněným blahopřejeme!

 

 

Hodnocení jednotlivých děl

 

B dětská beletrie

D didaktická kniha

P předmětová pohádka

 

1.   B

Adélka a drak

Tereza Sobolová, PedF UK Praha

 
Pěkný námět a text. Čistá práce. Pěkné vrstvení postavy Adélky, kapky deště, mašličky draka a další. Hmatu nevyhovuje kupení vrstev mraků, číslice zobrazené plochou, nikoliv linií (použitelné i zajímavé, ale ne pro nevidomé). Vynikající nápad s magnety na poslední straně – drží ovšem tak špatně, že se s nimi poslepu nedá pracovat. Chyby a nedomačkané body v Braillu, tudíž špatně čitelný text.

 

2.   P

Alenka v kraji divů

Klára Mrázková, PedF UK Praha

 
Dobrý výběr textu. Množství práce na ilustracích. Bohužel připevnění objektů často není trvanlivé. Škoda, že mnoho dobře myšlených nápadů není dotaženo do trvanlivé podoby – královna, úvodní Alenka, klika jako lidský obličej. Velmi krásný obličej kocoura, který by ovšem zasluhoval hmatově příjemnější fousky. Nedomačkaný, tudíž špatně čitelný Braill.

 

3.   D

Andělíček z korálků

Karolína Jelínková, Gwen Gonnot, prima C AG Praha

 
Nejvyšší hodnocení mezi dětskými autory. Hmatově velmi přehledný návod na výrobu andílka. Velmi šikovné je použití větších korálků, mezery mezi připevněnými korálky, označení konců drátků. Braill velmi dobře čitelný.

 

4.   B

Aprílová škola

Kateřina Holubová, PedF UK Praha

 
Velké množství práce, bohužel s nepříliš použitelným výsledkem. Za pochvalu stojí vazba a lehké stránky, volba textu. Dílo není ani trvanlivé, ani estetické. Nevhodné matriály, způsoby připevnění. Ostrý, propíchaný, místy chybně naformátovaný, tudíž nepoužitelný Braill.

 

5.   B

Barvičky

Berenika Haladová

 
Je otázkou, zda téma je takto srozumitelné nevidomému čtenáři. Při hmatovém prohlížení působí často jinak než při zrakovém. Objekty na malých obrázcích jsou již čistě vizuální. Zapracovat by bylo možné např. na poměrech velikostí (vedle sebe např. vločky podobné velikosti jako peřina). Množství prázdných stránek (z hlediska hmatu). Příjemná malá velikost. Dobře čitelný Braill.

 

6.   B

Cesta do papírnictví

Zuzana Sahulová, MU Brno

 
Velmi čistá, pěkná, trvanlivě provedená a přehledná práce, jejíž zdařilost zvyšuje zvuková nahrávka včetně autentických hlášení z autobusu. Braill velmi dobře čitelný. Je otázkou, zda vložený autobus může být považován za pravidly požadovanou pátou stránku s ilustrací. Na čtyři obrázky je kniha celkově poměrně objemná a těžká (okrajové listy příliš masívní).

 

7.   P

Copak je to za dobroty?

Zuzana Pospíšilová, Ondřej Tatoušek, Simona Pišlová

 
Výborná volba textu. Jednoznačné předměty jako řešení hádanek, mimořádnou pochvalu zasluhují zejména knedlíky. Použitá barva nepříjemně zapáchá. Braill velmi dobře čitelný. V tisku jsou skvěle rozlišeny hádanky (na plastu) od ostatního textu (na papíře).

 

8.   B

Doktor Stolička

Michaela Šámalová

 
Dílo vysoké kvality! Pevné, trvanlivé. Velmi pečlivý výběr rozmanitých a výstižných materiálů. Mimořádný hmatový zážitek přináší zejména lama, ale i mnoho dalšího. Zuby skvěle vytvořeny – pro každé zvíře charakteristickým způsobem. Vynikající zobrazení hlav z profilu, výstižné uši. Postava doktora na straně první z ánfasu výborně koresponduje se zobrazením z profilu na straně poslední. Práci by prospělo zpevnění stran, zpracování límce košile králíčka stejně jako límce doktora, zrcátko spojené s čelenkou. Kvalitní a vtipný text, který společně s nádhernými ilustracemi tvoří více než zdařilý celek. Braill velmi dobře čitelný. Jednoznačně doporučeno k postupu do mezinárodní soutěže.

 

9.   B

Dráček Mráček

Lenka Tobková, MU Brno

 
Řemeslně velice vydařená, nejčistší práce v soutěži! Jasné, přehledné, začištěné, lehké listy knihy, velmi zdařile vlepené papíry s textem, příjemný materiál podkladu ilustrací, přínosná je možnost manipulace (patentky), vazba umožňující plné rozevření knihy. Za úvahu by stálo hledání příjemnějších materiálů na květiny, zapracovat by se dalo i na textu. Braill velmi dobře čitelný. Doporučeno k postupu do mezinárodní soutěže.

 

10.   P

Eva léčí zvířátka

Michaela Šámalová

 
Příběh nabízí množství informací a souvislostí (kdy se hodí papírový či látkový kapesník, kapesníček pod ouškem drží, jen když se přiváže, jak se roluje přes roh kapesník, aby s ním šlo zavázat zranění apod.). Přínos díla zvyšuje zvuková nahrávka. Nesmírně podporuje hru na „jako“, oblast pro nevidomé děti velmi obtížnou, ale o to spíše potřebnou.Výborně čitelný Braill.

 

11.   B

Hádanky a

Anna Koldesiterová, PedF UK

 
Hádanky dobře zvolené, řešení výstižně provedené (kromě poslední hádanky). Mnohé body Braillu nedomačkané, tudíž text – jinak dobře napsaný – je špatně čitelný. Přebytečné prázdné strany by šly vyřešit slepením do jednoho listu. Chybí název díla a autora (na hřbet připsala porota).

 

12.   B

Hádanky b

Jana Zlámalová, PedF UK

 
Výborný nápad možnosti přeházení stránek. Pěkné vrstvení u hříbku. Kapky vydařené (ač zbytečná je kombinace dvou způsobů ztvárnění téhož). Kartáč na vlasy zůstává hmatově jen kartáčem (ne ježkem). Místy nečitelný Braill, nestejnoměrně výrazné body, chybí mezery za interpunkcí. Některá připevnění nedrží (klíč tavnou pistolkou, čísla hodin, listy stromu).

 

13.   B

Hádanky c

Jana Mrázková, PedF UK

 
Dobrý nápad, přehledné, jednoznačné obrázky. Po přečtení textu je řešení hádanek z obrázků dobře patrné. Škoda, že pěkné myšlenky nejsou dotaženy do konce. Např. čápa by vylepšily nohy ztvárněné linií, nikoliv plochou, zmrzlina potřebovala chladnější materiál atd. Braill místy poškozený, tudíž nečitelný. Některé znaky chybí.

 

14.   B

Hladové prstíky

František Hrubín, Tereza Dobřichovská, PedF UK

 
Velice zdařile vytvořené prstové postavičky (odlišnost postav, trvanlivost, přehlednost), které umožňují hru a manipulaci. Přínosnější by byla předmětová verze než knížka, suchý zip na stránkách nedrží, na postavičkách překáží. Výborná volba textu, hmatem bohužel téměř nečitelného: body Braillu ostré, posunuté, vynechané, s chybami.

 

15.   D

Hmatové pexeso

Barbora Vlková, Johana Vaňáčová, prima C AG Praha

 
Jedná se spíše o hru než beletrii či předmětovou nebo didaktickou kategorii. Autorky – děti zasluhují velké ocenění za zapojení do projektu a náročnou tvorbu! Velmi dobrý nápad využití prázdných forem od komponentů z deskové hry, navíc v zobrazení šestibodu. Hra je použitelná spíše pro vidící než nevidomé, protože hrací „kameny“ nedrží dostatečně stabilně na místě. Některé obrázky na kartách jsou velmi vydařené. Doporučujeme příště konzultace, jakým způsobem vzít v úvahu hmatové hledisko. Špatně čitelný Braill.

 

16.   B

Hmatová poezie

Michaela Kokešová, PedF UK Praha

 
Velké množství práce, bohužel s nepovedeným výsledkem. Dílo není ani trvanlivé, ani estetické, ačkoliv mnohé komponenty použité jiným způsobem by stály za to. Chybí název autora a díla v Braillu.

 

17.   D

Hmatový atlas dentální hygieny

Petra Jetelová, VOŠ Ústí n. L.

 
Vynikající, čistá práce na téma hmatově dosud nezpracované! Hmatová část je jednoznačně srozumitelná, čistá, jsou použity výstižné materiály. Přestože se jedná o odborný výklad, je podán velmi srozumitelným způsobem. Výborně čitelný Braill. Cenné doplňky v krabičkách! Nesmírně přínosné dílo. Škoda, že nemůže postoupit do mezinárodní soutěže, jejíž pravidla nepřipouštějí didaktické knížky.

 

18.   B

Homonyma

Zuzana Pospíšilová, Simona Pišlová, Šimon Matoušek

 
Vidícím doporučujeme nejprve nasadit klapky na oči: češtinářské hříčky působí velmi rozdílně při hmatovém či zrakovém prohlížení a řešení – hmatově velice vtipné a zábavné! Hmat zaujme v první řadě vyrobený kůň a koza, ale i plastová noha či hlava. Nepevné žabky. Skvělý text motivující k hmatové práci. Výborně čitelný Braill.

 

19.  D

Jak se jmenuje? Kdo to byl? Kdy žil?

 Simona Pišlová, Šimon Matoušek, Ondřej Menčík, Daniel Müller

 
Velmi cenné dílo, kromě vzdělávacího přínosu navíc vtipně pojaté! Jedná se více o pomůcku než o literaturu či předmětovou pohádku, což sice nevyhovuje pravidlům soutěže, ale přínos pro nevidomé děti je jednoznačný! Výborně čitelný Braill.

 

20.   P

Jak stařeček měnil, až vyměnil

Gabriela Obselková, Renata Švédová, PedF UK Praha

 
Interaktivní příběh umožňující dle děje reálně směňovat. Postavy lze dobře poznat podle označení v textu. Při hmatovém prohlížení schází podrobnosti obličejů, postavy čtyřnohých zvířat zobrazených z profilu mají mít dle logiky hmatu dvě nohy a jedno ucho. Nepochopitelné dva sešity s textem, bezdůvodné zvětšení objemu podložením stránek s Braillem jinak výborně provedeným a čitelným.

 

21.   P

Kdo chce koťátko

Milena Lukešová, Kateřina Chramostová, Martina Exnerová, PedF UK Praha

 
Čistá práce, i když ne všechny prvky dobře drží. Pěkný výběr textu, jednoduché a jasné předměty, které ovšem nepůsobí příliš esteticky. Proporcionálně špatný plyšák je pro hlavní postavu koťátka zcela nevhodný, totéž platí o veverce. Výborně čitelný Braill. V sešitě s textem je množství přebytečného prostoru a prázdných stran.

 

22.   B

Komu sluší dlouhé uši

Jana Veselá, Anna Karová, PedF UK Praha

 
Velmi pěkný text. Velké množství práce, bohužel s nepříliš úspěšným výsledkem. Ač ilustrace jsou velmi pracné, nerespektují základní tyflografická pravidla. Chyby v Braillu, nedomačkané body, tudíž text je velmi špatně čitelný. Braill z korálků není ani trvanlivý, ani čitelný.

 

23.   B

Malý Alenáš

Ivan Vyskočil, Kateřina Švejdová, PedF UK Praha

 
Velké množství práce, bohužel se slabým výsledkem. Za pochvalu stojí vynikající vazba, lehké a malé stránky, skvělá volba textu, ale bohužel nikoliv hmatová část díla. Nevhodně použitý materiál na stránky, dle obrysů poznat ztvárněné je téměř nemožné. Mnohé stránky přebytečné, text v Braillu a černotisku by bývalo bylo možné umístit společně na stranu jedinou. Psací písmo v hmatu nemá význam, už vůbec ne na zvrásněném podkladu. Braill místy nedomačkaný, tudíž špatně čitelný, nerovnoměrné rozestupy mezi řádky. Zvětšený Braill u obrázků nelze použít (je nutno držet se norem), navíc obsahuje chyby.

 

24.   B

Lev a myška

Eva Zapletalová, MU Brno

 
Pro dětské ruce příjemně lehké a nevelké dílo! Objekty výborně připevněny, přišití zachovává měkkost textilií. Vynikající porovnání plné a prázdné sítě. Myška by zasloužila více vycpat, aby pod ní nebyla hmatná lví tlapa – či myšku dle textu umístit pod lví tlapu. Pravidlům nevyhovuje malý počet stránek s ilustracemi. Výborně čitelný Braill, dobrá volba známého příběhu.

 

25.   D

Mandaly

Mikuláš Pohribný, VOŠ Svatý Jan p. Skalou

 
Vynikající nápad toto téma hmatově přiblížit nevidomým! Text vystihuje podstatné! Každý hodnotitel nejvýše cenil jinou z hmatových mandal, nejvíce zaujaly knoflíkové. Ne všechno je dobře připevněno. Výborně čitelný Braill. Porota doporučuje dílo doplnit nahrávkou vhodné meditativní hudby.

 

26.   B

Myš hledá skrýš

Anna Krejzová, PedF UK Praha

 
Druhé zpracování téhož díla (po Michaele Šámalové v soutěži Tactus.cz 2009) nabízí srovnání. Nejzdařilejší je stránka s oblečením, velmi pěkné jsou zmenšeniny v kuchyni a další. Zdařilý hnědý medvídek (3D) s děravým bříškem je úplně jiný než (2D) oranžový na předchozí straně! Škoda, že text není u obrázku, ale na předchozí straně. Problematická je kombinace reálných předmětů a modelů (poměry velikostí!), příliš měkké strany, ne vždy dobře připevněné předměty. Místy příliš mnoho podnětů, méně zdatné děti může odradit nepřehledností. Nelze poznat, které objekty lze sundat a které nikoliv, nabízí se zkusit odtrhnout (a tím znehodnotit) vše. Vedle trvanlivých předmětů jsou bohužel i snadno zničitelné. Výborně čitelný Braill, místy chybí mezera za interpunkcí.

 

27.   P

Nákladní vlak

Kamila Wedlová, ZSF JČU Č. Budějovice

 
Velmi hodnotné dílo předmětové kategorie! Pro děti snadný příběh, reálné zastávky na trase Praha – České Budějovice, skvělá volba materiálu: vagónky (z plechovek od piva obrácených obrázkem dospoda) z chladného kovu, kombinace česaného silonu se suchým zipem. Výborně zobrazené jednotlivé náklady, za opravu by stály jen cihly, které hmatově představují spíše drátěný plot (vystouplé spíše představuje pro hmat objekt a zanořené pozadí). Výborně čitelný Braill.

 

28.   B

O jabloni

Šárka Camrdová, Vojtěch Otevřel, PedF UK Praha

 

Ačkoliv objekty jsou příliš vysoké a hrubé (je na zváženou, zda se věrné přírodniny v tomto případě hodí), obrázky jsou čistě provedené a přehledné, nejpříjemnější je stránka s korálky (vítr). Pochvalu si zaslouží materiál lístků (jabloň má listy z jedné strany pokryté chloupky). Výborně vyřešené připevnění jednotlivých objektů. Zobrazení zajíce by prospěl jediný materiál (místo použitých tří). Množství stran z hlediska hmatu prázdných. Chybí název díla v černotisku. Braill výborně provedený, některé body bohužel zamačkávají tvrdé a vysoké objekty na protilehlé straně.


29.   P

O Kateřince a tlustém červeném svetru

Miloš Macourek, Alexandra Kantorová, Barbora Hlaváčková, PedF UK Praha

 
Výborný nápad s možností manipulace. Skvěle provedené oblečky, snad jen „špagetový“ svetr mohl být výhradně ze „špaget“. Skvělé peřinky. Skříň je velmi dobře pojata, bohužel ale provedena zcela netrvanlivě. Postavy by bylo třeba v pevnějším provedení, takto nedrží formu a špatně se s nimi manipuluje. Zcela nečitelný Braill, navíc s množstvím chyb.

 

30.   B

O statečném krejčíkovi

Kateřina Žáková, MU Brno

 
Velkou pochvalu zasluhují zejména zdařile vrstvené pěsti, veliká hlava obra, hmatově velmi výstižný (příslušné emoce vzbuzující) ubrus! Velmi užitečná je začišťovací lišta, která jednak pevně spojuje jednotlivé vrstvy listu knihy, zvýšením okraje navíc chrání obrázky. Šanon je bohužel špatně funkční, ničí strany při otáčení. Mouchy špatně připevněny. Výborně čitelný Braill. Po opravách (zejména přepracování postavy krále) doporučeno k postupu do mezinárodní soutěže.

 

31.   B

O zelené hruštičce

Lucie Smejkalová, PedF UK Praha

 
Velmi zajímavý nápad tvaru knížky, bohužel ale příliš objemný a těžký pro dětského (ale i dospělého!) čtenáře. Použité desky si vynutily neestetický způsob vazby, kovové spoje mohou poškodit nábytek. Spoustu vydařených nápadů – postavičky ovoce zepředu vers. zezadu, množství různorodých materiálů, písčitá cesta, kameny, voda, tráva apod. Místy není hmatové hledisko vzato v úvahu: např. zobrazení tváří, nosu (z hlediska hmatu křivého), je záležitostí čistě vizuální, nepovedené jsou např. dřevěné vosy, nepříjemné středy slunečnic, několikadílné špatně vrstvené sluníčko. Místy jednotný materiál pro vyjádření téže barvy je pro hmat spíše matoucí než nápomocný. Kritické výhrady vyslovila porota k pointě příběhu. Braill dobře vytištěný, ale lepením bohužel místy zničen, některé stránky textu jsou nalepeny vzhůru nohama.


32.   B

O zvědavém štěňátku

Kristýna Peťurová, PedF UK Praha

 
Pěkná myšlenka, příjemná a dobře provedená jsou zejména zvířátka. Polovina misky je z hlediska respektování zobrazení ve správné rovině (stejné jako např. bouda) správná, bohužel ale příliš vysoká, zasluhovalo by to jiné řešení. Veliká škoda, že pointa příběhu ve hmatovém provedení nevyzní. Prospěla by pevnější vazba. Braill je bez chyb, ale ostrý, tudíž nepřijatelný.

 

33.   D

Semínková kniha

Markéta Pelikánová & žáci multimediální tvorby ZUŠ Ledeč n. Sázavou

 

Velmi si ceníme skupiny dětí, které vytvořily rozsáhlé a náročné dílo! Z hlediska vizuální estetiky nádherná práce ve všech směrech! Hmatově velmi přínosné jsou jednotlivé druhy semínek v krabičkách, zajímavé je, že na nich není popiska v černotisku, vidící i nevidomí tedy mohou hádat. Vynikající je sluchový přídavek! Mezi nejpříjemnější stránky k prohlížení patří čočka, fazole, slunečnice a dýně. Přínosné je množství materiálu, některé jeho druhy ale díky přilepení nepříjemně ztvrdnou. Hmatové prohlížení by zpříjemnil ne tak drsný povrch stránek. Kniha je krásná (včetně obalů), ale příliš těžká. Výborně čitelný Braill.

 

34.   B

Slunce východních zemí

Ivana Chyšková, MU Brno

 
Autorský text vysoké úrovně! Spolu s ilustracemi tvoří celek, který přináší hmatový zážitek, probouzí fantazii, přináší pohodu. Vynikající první strana s pouští, příjemná je studená strana s hvězdami, lákavá strana se šátky a plíšky, milá poslední strana. Výborně čitelný Braill, bohužel ne všude dobře připevněny stránky s textem. Dílu by prospěly menší hvězdy, bez ostrých míst, zapracovat by se dalo i na oáze. Doporučeno k postupu do mezinárodní soutěže.

 

35.   P

Škola v přírodě

Anežka Grabcová, Anna Arnotová, Kateřina Zikešová, Anna Fotijevová, prima C AG Praha

 
Děti zasluhují velké ocenění za zapojení do projektu a společnou tvorbu! Velmi dobrý nápad manipulace a hry. Nejzdařilejší jsou oblečky, jednoduše provedený funkční je kufr. Dílo bohužel není příliš trvanlivé. Výborně čitelný Braill.

 

36.   B

Třesky plesky Edwarda Leara

Edward Lear, Eliška Kottová, PedF UK Praha

 
Čisté provedení. Mezi skvělé momenty lze zařadit např. pláž svažující se do moře, plachetnici, vestu na praseti. Na stranu druhou nevhodné použití perspektivy (vor), strukturovaných materiálů jako pozadí (ztěžují hmatové prohlížení), oboustranné lepenky (na filcu nedrží), barvy (pouští červený krepový papír a hnědé větve). Předností je jednoduchým způsobem vyřešená funkční vazba. Braill částečně pěkný, místy ale bohužel nečitelný (nedomačkaný, posunuté řádky do sebe).

 

37.   B

Včelka Mája – Operace žížaly Maxy

Karolína Rosecká, PedF UK Praha

 
Velké množství práce, bohužel s nepoužitelným výsledkem. Velká škoda, že ocenit lze jen obrázek vosy se žihadlem či stránky se žihadly a pak už jen nesmírnou náročnost tvorby. Nevhodné matriály, ztvárnění, způsoby připevnění. Braill s chybnými rozestupy mezi řádky.

 

38.   D

Vesmír

Daniela Kyznarová, ZSF JČU Č. Budějovice

 
Jedna z nejčistších prací, náročné téma, s vynikajícím výkladem pro děti. Strany skvěle lehké, příjemná velikost stránek i celé knihy. Pravidlům nevyhovuje malý počet stránek s ilustracemi. Výborně čitelný Braill.

 

39.   B

Zelené prasátko

Ladislava Pechová, Johana Strenková, PedF UK Praha

 
Velmi dobře srozumitelné ilustrace, růžová prasátka jednoznačně rozlišitelná od zeleného. Na druhou stranu by zelenému prasátku prospěl jiný materiál než vroubkovaný karton. Pěkné vrstvení uší prasátek. Vydařený vlk s pytlem a zuby, farmář. Auto výstižné, leč ostré, kolo opět výstižné, ale nedbale vystřižené. Pěkný prvek ruky trestajícího farmáře. Přebytečné množství materiálu (stránky bez ilustrací). Braill místy málo výrazný, ale čitelný, s chybami.

 

40.   B

Změna písmena

Zuzana Pospíšilová, sekunda A AG Praha

 
Velmi cenná tvorba dětí! Většina obrázků velmi pěkná, pochvalu si zaslouží jak složité, na výrobu pracné, tak jednoduché dobře připevněné. Jen vlak nešikovně kombinuje drát s kovovou fólií (nedbale vystřižené, ostré). Přetřené kartičky a krabice jsou hmatu nepříjemné. Braill výborně čitelný v sešitku, na přiložené kartě ujíždí řádky. Výborně zvolený text zábavnou formou podporující práci s (českým) jazykem.

 

41.   B

Ztráty nálezy

Lucie Bulková, PedF UK Praha

 
Obrázky jasné, přehledné, čisté provedení. Ocenění zaslouží zejména příjemné kapky či kabát, dále pak pěkná vazba. Muchomůrka by zasloužila proporcionálnějšího ztvárnění oproštěného od vizuálního úzu. Braill výborně provedený, ale místy zamačkané body (nechráněno proti tvrdým prvkům na protilehlé straně).

 

42.   B

Zvířátka

Václav Šuplata, Anežka Ouředníková, Kateřina Třísková, PedF UK Praha

 
Velké množství práce, bohužel výsledné dílo není příliš vhodné pro nevidomé děti. Nepracuje se specifiky hmatu, ale čistě převádí vizuální obrázky do taktilní formy. Každé zvířátko by potřebovalo vlastní výstižný materiál. Opakované použití chlupatých drátků je pro vidící zajímavé, pro nevidomé nesrozumitelné. Zobrazení postav zvířátek v perspektivě je pro malé nevidomé dítě nesrozumitelné. Ostrý, propíchaný, tudíž nepoužitelný Braill.*