Hodnocení soutěžních knih Tactus.cz 2011


Odborná porota pracovala letos v tomto složení: zástupci pořadatelských organizací Terezie Kochová (tyflopedka, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.), Martina Herynková (poradkyně rané péče, Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s.), Jaroslava Janíčková (výtvarnice, Sdružení Hapestetika, o.s.), nevidomí hodnotitelé Ráchel Skleničková (studentka Deylovy konzervatoře), Daniela Hladíková (odborník pro tisk Braillova písma), Radek Seifert (pedagogický pracovník FJFI ČVUT), Zdeněk Bajtl (vedoucí Knihovny digitálních dokumentů, lektor  pro obsluhu náročných kompenzačních pomůcek).

Porotci to neměli snadné: tentokráte se sešlo 41 děl, což je za tři ročníky trvání soutěže rekordní počet. Hodnocení probíhalo od rána až do pozdních nočních hodin.

Je třeba říci, že úroveň soutěžních děl se oproti minulým ročníků zvýšila. Podstatně více knížek lze označit za velice zdařilé. Soutěž tak přinesla nemalý zisk nevidomým dětem – knížky budou k dispozici v půjčovně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Pořadatelé soutěže by touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se nezištně zapojili do soutěže. Radost nám udělali jak naši stálí soutěžící, tak řada nových tváří. Mnohé školy zařadily tvorbu hmatových obrázků do svého ročního plánu či projektu, pro žáky a studenty to jistě byla dobrá zkušenost. Velice si ceníme práce a námahy každého soutěžícího.

I když v následujících řádcích zazní kromě pochval též mnohá kritika, jsme si vědomi skutečnosti, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto prosíme autory knížek, aby kritiku přijali jako zpětnou vazbu, pomoc a podnět pro eventuální budoucí práci. Hluboce se skláníme před každým, kdo takto nezištně věnoval svůj čas a energii pro dobrou věc a nebál se pustit do neznáma.

Všem, kteří se napříště chtějí věnovat výrobě dalších knížek, nabízíme seminář: Navštívíme vás, přivezeme množství hotových knížek a přímo na nich ukážeme, jakých kritérií si při tyflografické tvorbě všímat. Neváhejte tuto možnost využít, vyvarujete se tak zbytečných chyb a vaše knížka může být mnohem kvalitnější.

Stav, kdy jsou knihy k dispozici v jediném exempláři v půjčovně, je velice neuspokojivý. Obrázky se při hmatovém prohlížení snadno opotřebovávají, dítě si je může zapůjčit jen na omezenou dobu. Snažíme se proto vyrábět knížky v prodejních sériích, aby každé dítě mohlo mít doma vlastní knihu. Jde ovšem o velice nákladnou záležitost. Pokud byste rádi podpořili výrobu, pošlete svůj příspěvek na účet číslo 2800099562/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte „hmatové knihy“. Rádi vám zašleme potvrzení o daru, na podpořených knížkách uedeme vaše logo.

Výsledky


Porota nejdříve vybrala díla, která byla mimořádně vydařená, mezi nimi se pak rozhodovalo. Názory hodnotitelů byly tentokráte značně rozmanité, jednotliví porotci měli své jednoznačné favority, ovšem porota jako celek se v názoru jednoznačně neshodla. Nejvyšší ceny nakonec získala díla, na nichž se porota dokázala sjednotit.

1. cena

Vzorkovník látek

2. cena

Příběhy starého gramofonu

3. cena

Bludiště
Každý pes jiná ves

Ve finálové skupině jsou spolu s nimi knížky, které by si dle některých hodnotitelů zasloužily ocenění přinejmenším stejné (uvedeno v abecedním pořádku):

Kryštof
Kvak a žbluňk
Liška zlodějka
Mašinka
Píp
Pocity
Příručka pro malé orgánology
Půl slova víte, půl domyslíte – anglická verze
Tak trochu jiné pohádky
Už víš, kde je myš?
Veselé bloudění

Tři soutěžní díla zcela nevyhovují kritériím soutěže, podrobnější hodnocení níže:

Bible pro děti, 1. kniha Genesis, Stvoření světa
Pražská architektura
Žirafiny

Hodnocení jednotlivých děl

   

1. Abecedník pro děti se ztrátou či zbytkem zraku

Text a hmatové ilustrace: Lucie Adamcová, Kateřina Šplíchalová, Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl

Autorky vložily do díla množství práce. Pochválit lze téma jako celek, čistotu lepení na většině obrázků, přehlednost na jednotlivých stránkách. Bohužel je třeba vědět, že Braillovo písmo je nutné používat výhradně ve standardní velikosti a způsobu tisku, jinak je – zvláště pro začátečníky, jimž je kniha určena – hmatově zcela nečitelné. Zvětšené  Braillovo písmo vlevo nahoře je možné, ovšem nikoliv v tak nepřesném provedení (velikost, kulatost, rozestupy bodů). Chceme-li přiblížit nevidomým dětem černotisková písmena, musí být precizně vyvedena (přesnější kulatost, poměr háčků a písmene) a bez patek (např. I pouze jako čárka), ve fontu typu Arial. Některé obrázky vynikající, menšina bohužel špatně použitelná.

2. Běží liška

Text: neznámý autor
Hmatové ilustrace: Alexandra Kabátová, Anna Loosová, Tereza Pětrošová, Elizabeth Wagebaertová, Barbora Zelenková, studenti 2.A Gymnázia Nad alejí, Praha 6, pod vedením Jany Krňanské

Autory hmatových ilustrací jsou dvanáctileté až třináctileté děti, proto knížku nehodnotíme z hlediska tyflografických pravidel. Cenné je to, že se seznámily s myšlenkou hmatových ilustrací, vyzkoušely si, jak je obtížné vytvořit hmatnou a zároveň trvanlivou ilustraci.

3. Bible pro děti, 1. kniha Genesis, Stvoření světa

Text: dle Bible zjednodušila Jana Mašková
Hmatové ilustrace: Josef Tesař, Teologická fakulta UK, Dějiny křesťanského umění

Knížka má bohužel velice nízkou úroveň. Dřevěné ozdobičky jsou snad použitelné ještě v počáteční fázi výchovy ke čtení, kdy dětem příběh vyprávíme a čteme, zároveň mu dáváme do ruky jednotlivé předměty vztahující se k textu. Braillovo písmo je nutné používat výhradně ve standardní velikosti a způsobu tisku, použité písmo je hmatově nečitelné. Použít pod ozdobičky stránky považujeme za nadbytečné, navíc materiály jednotlivých listů jsou nevhodné a značně nevkusné.

4. Bludiště

Text a hmatové ilustrace: ak. mal. Šárka Brtnová, Natálie Dvořáková, Michaela Houšková, Markéta Jarošová, Kristýna Kosová, Olga Leběděvová, Lucie Scholzová, Marie Tománková, Barbora Tomečková, Luisa Zálešáková, Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha 6

Kniha bludišť určená nejmladším dětem. Pro děti zajímavé, různorodé materiály, pevná vazba, skutečně forma leporela. Z estetického hlediska stojí za zvážení  použití kobercové lemovky, masivních desek.

5. Děravá rčení

Text a hmatové ilustrace: Simona Pišlová, Petra Uhlířová, Věra Vondrášková

Velice nápadité dílo, bohužel provedení neodpovídá podmínkám soutěže. Ani krabice není pevná, na mnoha místech dokonce olámaná. Doporučovali bychom knižní podobu a pevné připevnění. Suchý zip je nezbytné přišívat nebo lepit pevným lepidlem – oboustranná lepenka je nedostačující. Považujeme dílo za rozpracovaný návrh, při precizním provedení by bylo vysoce hodnoceno.

6. Eliška a sýkorky

Text a hmatové ilustrace: Alžbeta Hrončeková

Pevná vazba, dobře hmatné linie, ale ne vždy lze hmatem rozpoznat, co obrázek znázorňuje, pro děti obtížně použitelné. Nalepené proužky, které zabraňují slepování stránek, jsou rušivé.

7. Ferdův slabikář

Text a hmatové ilustrace: Lenka Popelková, Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl

Dobře zvolené téma, v integrovaném vzdělávání může mít nevidomé dítě tutéž knihu jako ostatní děti ve třídě. Pěkná postavička Ferdy. Bohužel často jsou použity velice nekvalitní materiály, nešťastné je použití tavné pistole, obrázky se při hmatovém prohlížení většinou již napoprvé odlepují. Velice četné závažné chyby v Braillově písmu. Autorka vynaložila množství práce.

8. Hmatové leporelo

Hmatové ilustrace: žáci 5. C, ZŠ Horáčkova, Praha 4

Autory hmatových ilustrací jsou děti. Nejcennější je to, že se podařilo pro myšlenku hmatových ilustrací získat tolik dětí, knížka obsahuje ve dvou svazcích 12 obrázků. Proto jednotlivé obrázky nehodnotíme z hlediska tyflografických pravidel. Cenné je to, že se děti seznámily s myšlenkou hmatových ilustrací, vyzkoušely si, jak je obtížné vytvořit hmatnou a zároveň trvanlivou ilustraci.

9. Hvězdné tolary

Text: bratři Grimmové
Hmatové ilustrace: Johana Šeclová, Waldorfská základní škola, Praha 5

Vzhledem k věku autorky výborná práce. Pevné šití stránek i textu. Jednoduchost je zde výraznou předností. Ilustrace jsou výborně hmatatelné, ne už tak precizně a umělecky provedené.

10. Jak šel Koko do světa

Text a hmatové ilustrace: Karla Matlášková

Jasné obrázky, přehledné pro hmatové prohlížení, pevná vazba, oceňujeme možnost manipulace s ústřední postavou. Doporučovali bychom charakterističtější tvar vajíček (zvláště, má-li postavička Koka být kontrastně kulatá). Škoda, že dítě nachází místo, kam Koka přesunout, podle zbytečně velkého kousku suchého zipu (který navíc pro svoji velikost drží příliš pevně), nikoliv podle kulatosti. Velice zdařilá práce.

11. Každý pes jiná ves

Text: Jiří Mojžíšek
Matrice pro hmatové ilustrace: Miroslava Mojžíšková
Barevné ilustrace: Irina Savkina

Dílo má na rozdíl od většiny soutěžních prací knižní podobu a příkladnou vazbu. Text je na vysoké umělecké úrovni, pro potěchu ucha, ovšem pro starší věkovou skupinu než obrázky. V textu by bylo třeba opravit drobné chyby. Hmatové i zrakové obrázky zároveň jsou výraznou předností. Barevné ilustrace jsou velice zdařilé, hmatové jsou odolné, trvanlivé, dobře hmatatelné. Více než umělecký dojem přináší zážitek vynikající řemeslné práce.


12. Krteček podle Zdeňka Milera

Text: Kristýna Zemková
Hmatové ilustrace: Anna Hradecká, Radka Levá, Kateřina Puczoková, Kristýna Zemková, Junák – svaz skautů a skautek

Obrázky jsou přehledné, výborně hmatatelné, pro děti přínosné i zábavné jsou prvky k manipulaci. Pevná forma leporela. Ne vždy jsou zvoleny vhodné materiály (vosk se lepí na protější stránku, krabicový karton není příliš estetický). Čupřinka ze tří vlásků by měla být pro hmatové prohlížení jemnější. Po odstranění chyb a vhodnější volbě materiálu doporučujeme k sériové výrobě.

13. Kryštof

Text a hmatové ilustrace: Lucie Kupilíková

Hmatové ilustrace jsou velice přehledné a čitelné, jde o čistou a trvanlivou práci. Překližkové desky působí těžce a neesteticky, jsou navíc těžké pro dětské ručky, na újmu je množství prefabrikovaných komponentů. Vazba na provázku nedrží knihu pohromadě. Po odstranění těchto negativ doporučujeme k sériové výrobě. Text je pro děti velice něžný a poetický, na rozdíl od jiných soutěžních děl ladí s obrázky.

14. Kvak a Žbluňk, Klobouk


Text: Arnold Lobel (zkráceno)
Hmatové ilustrace: Matouš Janíček, Waldorfská základní škola, Praha 5

Poetický námět. Jednoduché ilustrace odpovídají jednoduchému textu pro začínající čtenáře. Postavičky by si zasluhovaly větší uměleckou úroveň. Hlavními postavami jsou žabáci, doporučovali bychom buď je ztvárnit jako žabáky nebo jejich ztvárnění vůbec vynechat; navíc reliéf těchto lidských postaviček je pro hmatové prohlížení příliš nízký. Nesplňuje kritérium počtu stran s hmatovou ilustrací. Vynikající vazba, skutečně knižní podoba díla. Dobrá práce mladého autora.

15. Lesní procházka

Text: Olga Dneboská
Hmatové ilustrace: Simona Pišlová, Věra Vondrášková

Výborný a přínosný nápad, ale námět má knižní podobu poněkud uměle. Přírodniny se drolí samy o sobě, o to více pak při vyndavání z pytlíčků. Vzhledem k výšce reliéfu kniha nedrží formu. Téma je dobré, ale doporučovali bychom je zpracovat spíše do krabičky.

16. Liška zlodějka

Text a hmatové ilustrace: Kristýna Černá, Střední pedagogická škola, Litoměřice

Mladá autorka výborně pojala ztvárnění zvířátek – nikoliv jako přesný tvar, ale charakteristický materiál. Obrázky jsou pro hmat působivé, aniž se ztrácí estetický (zrakový i hmatový) dojem. Velká škoda, že že v díle se špatně orientuje, protože texty jsou na spodních stranách jiného kartonu než obrázek. Jednotlivé vrstvy stránek by zasloužily pevnější slepení. Nesplňuje podmínku 8 stran hmatových ilustrací. Vynikající práce skutečně vystihující hmatový vjem, doporučujeme k sériové výrobě.


17. Mašinka

Text: Jan Čarek
Hmatové ilustrace: Ondřej Lukáš, Josef Masný, Waldorfská základní škola, Praha 5

Ačkoliv reliéf je většinou velice nízký, obrázky jsou pro vycvičený citlivý hmat čitelné, u nevidomých hodnotitelů zaznamenaly úspěch. Jednoduchost je zde předností. Postavy jsou hmatatelné, nikoliv ovšem esteticky a pečlivě ztvárněné. Dílo má knižní podobu, pevnou vazbu. Dobrá práce mladého autora.

18. O dvou myškách

Text a hmatové ilustrace: Ivana Vilímová, pod vedením Simony Pišlové, Pedagogická fakulta UK, Praha

Velice zdařilé dílo použitelné nejen pro nejmladší. Kromě nepovedeného brouka jsou všechny předměty dobře zvolené, text je poetický, ladí s doprovodnými předměty, vtipný je vchod do domečku. Doporučovali bychom přizpůsobit velikost sešitku velikosti krabice. Přes tyto přednosti nevyhovuje práce podmínkám soutěže, protože vůbec nemá knižní podobu a reálné předměty nejsou ilustracemi.

19. Ovečka

Text a hmatové ilustrace: Karolína Palkosková, Waldorfská základní škola, Praha 5

Dobře zvolený materiál pro ztvárnění ovečky. Jednoduchý příběh a text je předností, také malé a lehké stránky. Bohužel se rozpadá vazba, odlepují se obrázky. Dobrý nápad mladé autorky.

20. Píp

Text a hmatové ilustrace: Soňa Fialová

Velice dobrý, jednoduchý nápad pro nejmenší. Malý, navíc i vtipný (vajíčko) formát knížek pro malé dětské ručky. Škoda, že samotný obrázek zvířátka je v těsné blízkosti textu a ozdob (které při hmatovém prohlížení ruší, protože se obtížně dochází k tomu, že nejsou součástí obrázku, ale jen podložkou kvůli protější straně), což ztěžuje rozpoznání. Kromě drůbeže zvířátka charakterizuje i materiál. Nápadité spojení nápisů, navíc s použitím magnetu. Vynikající dílo.

21. Pocity

Text a hmatové ilustrace: Alena Drlíková

Netradiční nápad, oceňujeme pokus o abstrakci, obrázky podstatně zdařilejší než texty. Možná někdy zbytečně konketizované (srdíčka, hvězdičky). Porotci neměli jednotný názor na to, zda ilustrace směřuje k příslušnému pocitu. Velmi zdařilá práce.

22. Pražská architektura


Hmatové ilustrace: studenti Gymnázia Nad alejí, Praha 6

Velice pěkná studentská práce, bohužel absolutně nevyhovuje základnímu kritériu, tj. není použitelná pro hmatové prohlížení.

23. První pohádka

Text: František Hrubín
Hmatové ilustrace: Františka Kindlerová, SPC Vertikála, Praha

Jednotlivé obrázky snadno hmatatelné, jednoduchost a přehlednost ilustrací odpovídá textu pro malé čtenáře. Uvítali bychom vyšší uměleckou úroveň, zejména stránky jsou samý plast. Bohužel vazba není dobře zvolena, knížka se rozpadá. Diskutabilní jsou malinké postavičky. Zbytečně mnoho materiálu, na jednu stránku by se vešly k obrázku i oba druhy textu. Výborný nápad s magnety na poslední straně.

25. Příběhy skřítka Puka

Text: Jakob Streit
Hmatové ilustrace: Tereza Jansenová, Waldorfská základní škola, Praha 5

Jde o úryvek textu spisovatele Streita, čtenář se nedozví, jak příběh dopadl. Při použití dostupného materiálu text v Braillově písmu chráněn proti poničení, bohužel obrázků je málo, proto kniha nesplňuje kritérium počtu stran s hmatovou ilustrací. Nápaditá práce mladého autora.

26. Příběhy starého gramofonu

Text: Štěpán Smolík
Hmatové ilustrace: Sára Holubová, Aranka Kárová, Alžběta Kešnerová, Adéla Morchová, Anna Ryčková, Nikola Vejražková, pod vedením Kristýny Adámkové ve spolupráci s Hanou Hrbkovou a Barborou Hrdinovou, Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1

Velice zajímavé dílo, pečlivá práce s materiály. Hmatově zajímavé, probouzí chuť k hmatovému prohlížení, pro děti hravé. Poněkud uměle působí spojení jednotlivých stran, ale i připojení textu k obrázkům. Velmi trvanlivé, odolné provedení.

27. Příručka pro malé orgánology

Text a hmatové ilustrace: Veronika Holadová, Kateřina Holásková

Textilní knížka vysoké kvality i trvanlivosti, didaktická a hravá, s aktivní účastí dítěte. Každá stránka je jako dutina lidského těla, v níž jsou zanořeny jednotlivé orgány. Ne tak zdařilý je text. Zahrnuje širokou věkovou skupinu dětí. Velmi odolné provedení umožňující důkladné hmatové prohlížení. Doporučujeme k sériové výrobě.

28. Půl slova víte, půl domyslíte – anglická verze

Text a hmatové ilustrace: Simona Pišlová

Anglická verze díla ze soutěže Tactus.cz 2009. Doporučovali bychom lepší překlad názvu, chybí návod. I když splňuje podmínku 8 stran hmatových ilustrací, mohla by být rozsáhlejší. Slaměný klobouk se vymyká velikostí, nevejde se do přihrádky. Velice nápaditá pomůcka do hodin angličtiny. Po rozšíření doporučujeme k sériové výrobě.

29. Rozárka

Text a hmatové ilustrace: Lucie Kupilíková

Hmatové ilustrace jsou velice přehledné a čitelné, jde o čistou a trvanlivou práci. Překližkové desky působí těžce a neesteticky, jsou navíc těžké pro dětské ručky. Vazba provázkem nedrží stránky pohromadě. Po odstranění těchto negativ doporučujeme k sériové výrobě. Text je na úrovni, navíc vtipný, na rozdíl od jiných soutěžních děl ladí s obrázky, je velice zdařilý – stejně jako u předchozích autorčiných děl.

30. Tak trochu jiné pohádky

Text a hmatové ilustrace: Eliška Ambrožová, Martina Ignazová

Nápadité spojení přísloví s ilustracemi, které jsou zajímavé neobvyklou technikou. Doporučovali bychom úpravy v místech nalepení autíček, aby stránka pod obrázkem byla rovná a hmatové prohlížení přehlednější. Smirkový papír na kolečkách nahradit gumou. Pevná vazba knihy je další předností. Vynikající práce.

31. Už víš, kde je myš?

Text a hmatové ilustrace: Michaela Šámalová

Text je zábavný, výborný interaktivní nápad hledání myšky na každé straně. Vzhledem k tomu, že myšku lze po nalezení umístit na jiné místo, při příštím prohlížení téhož příběhu není řešení známo z minula. Suchý zip na myšce je zbytečně velký, navíc není dobře připevněn. Doporučovali bychom ovšem estetičtější provedení, ne tak masivní (stránky i jednotlivé předměty).

32. Veselá čeština II.

Text a hmatové ilustrace: Kamila Bobková, Kristýna Pišlová, Štěpán Rechner, Věra Vondrášková

Autoři si dali velké množství práce s učebnicí. Přes výborné provedení má dílo své nedostatky: Není zřejmé, pro jakou věkovou kategorii je určeno (kapsář pro prvňáky až gymnazijní učivo), v prvním úkolu je na rozdíl od jiných kromě i úkolu i částečný výklad. U učebnic není nutno upřednosňovat estetické hledisko před praktickým, z toho důvodu Braillovo písmo tištěné v různých směrech komplikuje až znemožňuje hmatové čtení. Protože autoři dokážou pracovat čistě a prakticky, doporučovali bychom zpracování jasně vymezeného didaktického celku.

33. Veselé bloudění

Text: Simona Pišlová, Ondřej Tatoušek
Hmatové ilustrace: Štěpánka Králová, Simona Pišlová, Ondřej Tatoušek

Kniha úkolů, ne tak snadných, tedy nikoliv pro úplné začátečníky. Úlohy pro starší děti jsou ojedinělé, kniha tedy zaplňuje mezeru na trhu. Zdařilá, čistá práce, z hlediska estetického snad trochu moc plastu a prefabrikátů. Velmi vydařené dílo.

34. Vodovky

Text: Jiří Mojžíšek
Hmatové ilustrace: Miroslava Mojžíšková
Barevné ilustrace: Irina Savkina

Dílo má opět na rozdíl od většiny soutěžních prací knižní podobu a příkladnou vazbu. Hmatové i zrakové obrázky zároveň jsou výraznou předností. Barevné ilustrace jsou velice zdařilé, hmatové jsou odolné, trvanlivé, dobře hmatatelné, bohužel těžko přinášejí umělecký zážitek.
Přece jen lepší umělecký dojem vzbuzuje druhá kniha z téže dílny (Každý pes jiná ves – viz výše).


35. Vzdušné zámky

Hmatové ilustrace: Kamila Bobková, Kristýna Pišlová, Simona Pišlová

Nehodnoceno, neboť nejde vůbec o knihu s hmatovými ilustracemi.

36. Vzorkovník látek

Text: upraveno z veřejných internetových zdrojů
Hmatové ilustrace: klienti stacionáře Pohodička pod vedením Ivany Krýslové, Rokycany

Jednoduchost je zde předností, pěkné, čisté zpracování, látky hmatu přístupné z obou stran. Jako odborná práce by zasloužila větší počet vzorků.

37. Zas a znova skládej slova II.

Text a hmatové ilustrace: Simona Pišlová a kol.

Jde o rozšíření části díla z předešlého ročníku soutěže. Vynikající didaktická pomůcka, ale ne hmatová kniha, proto nevyhovuje podmínkám soutěže.

39. Zvířátka


Hmatové ilustrace: Josefína Nováková, Miriam Plieštiková, Waldorfská základní škola, Praha 5

Dílo mladých autorek, které se tak seznámily s myšlenkou hmatových ilustrací, vyzkoušely si, jak je obtížné vytvořit hmatnou a zároveň trvanlivou ilustraci.
Vynikající vazba, i když nepatří k tak vysokému reliéfu obrázků.

40. Žába leze do bezu

Text: autor neznámý
Hmatové ilustrace: studenti Gymnázia Nad alejí, Praha 6

Práce mladých autorů. Cenné je to, že se děti seznámily s myšlenkou hmatových ilustrací, vyzkoušely si, jak je obtížné vytvořit hmatnou a zároveň trvanlivou ilustraci.

40. Žirafiny

Text: Miroslav Michálek
Hmatové ilustrace: studenti gymnázia, Praha 6, Michálek Mirek

Velice pěkná studentská práce, bohužel absolutně nevyhovuje základnímu kritériu, tj. není použitelná pro hmatové prohlížení. Je škoda, že společně s obrázky zapadla i zdařilá a vtipná textová část knihy.

41. Žížala na výletě

Text a hmatové ilustrace: Michaela Šámalová

Velice zábavná interaktivní knížka se zdařilým textem, včetně malých úkolů na jednotlivých stránkách, povedený je nápad prolézání žížaly stránkami. Doporučovali bychom estetičtější provedení, reálné předměty budí až kýčovitý dojem, stránky i předměty jsou příliš masivní. Na druhou stranu na rozdíl od jiných soutěžních děl jde o dokončenou knížku, která bude mít u dětských čtenářů nemalý úspěch.

Hlasování návštěvníků výstavy


Návštěvníci výstavy soutěžních děl Tactus.cz 2011 hlasovali, která knížka je podle jejich názoru nejlepší. Hlasování se zúčastnilo 45 návštěvníků. Dle jejich názoru je nejlepším soutěžním dílem

Příručka pro malé orgánology


Dílo získalo 11 hlasů. Autorkám Veronice Holadové a Kateřině Holáskové srdečně blahopřejeme!

Z těch, kteří halsovali pro uvedenou knížku, jsme vylosovali výherce. Stává se jím

Alžběta Kešnerová


Blahopřejeme výherkyni, která se může těšit na hmatovou pohádku O dvou princích (autoři: manželé Vachulovi).

Návštěvníci ocenili také další díla (3 – 5 hlasů), řazeno abecedně:

Každý pes jiná ves
Liška zlodějka
Pocity
Příběhy starého gramofonu
Veselé bloudění
Žížala

finalisté