Soutěž autorů hmatových knížek


Tactus.cz 2007


Na začátku je třeba říci, že největší radost jsme měli z množství lidí ochotných zapojit se do výroby hmatových knížek. Sešlo se 34 děl vytvořených profesionály       i amatéry, mnoho autorů pracovalo na hmatových ilustracích poprvé v životě. Každý, kdo něco takového vyzkoušel, dobře ví, jak je práce náročná a kolik času zabere.      I když v následujících řádcích zazní kromě pochval též mnohá kritika, jsme si vědomi skutečnosti, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto prosíme autory knížek, aby kritiku přijali jako zpětnou vazbu, pomoc a podnět pro event. budoucí práci. Hluboce se skláníme před každým, kdo takto nezištně věnoval svůj čas a energii pro dobrou věc a nebál se pustit do neznáma.

 

Při hodnocení knížek přihlížela odborná porota k mnoha kritériím dle soutěžních pravidel. V první řadě se hodnotila tyflografická úroveň knížky, hmatová čitelnost obrázků: dostatečně vysoký reliéf, materiály příjemné na dotek, snadno rozpoznatelné, rozlišitelné pozadí od vlastního obrázku, hmatová orientace na stránce, vhodná velikost hmatových ilustrací. Soutěžící si vedli vesměs dobře, většina prací je více či méně zdařilých a přínosných.

 

Bohužel některé knížky jsou v tomto směru zcela nevyhovující, neboť obrázky vůbec nejsou hmatem rozeznatelné. Proto rozhodně nedoporučujeme vyrábět je tímto způsobem dále. Jejich autorům nicméně i tak patří náš dík, protože se vydali na pole hmatových obrázků s dobrou vůlí a entuziasmem. Doufáme, že je posudek odborné poroty neodradí a z této zkušenosti vytěží pro příště. Byla by to škoda i proto, že tři z těchto knížek jsou po jiných stránkách velice zdařile provedené. Je nesmírně cenné, že autoři měli odvahu tvořit, někteří se skrze práci na knížce setkali s hmatovou ilustrací vůbec poprvé. Jedná se o tato díla (řazeno abecedně):

 

O svatém Václavovi, studenti Katolické základní školy Rudolfa Háska v Jablonci n. N.

Říkejte si se mnou, Martina Dvořáková

Zapomnětlivá Babule, Martina Žižková

Zvířátka, Alena Petriková

 

Na druhé straně bychom rádi vyzdvihli díla, která bychom po stránce hmatové čitelnosti určitě doporučili. Jejich autorům blahopřejeme! Je třeba říci, že - ačkoliv je uvádíme  společně - vůbec nelze říci, že jsou všechna tak kvalitní i dle jiných kritérií. Při hodnocení nás kromě čitelnosti hmatem zajímalo, zda obrázky vhodným způsobem text doplňují či vysvětlují, dále jsme si všímali také vazby, pevnosti, snadnosti manipulace, otáčení, trvanlivosti provedení, řemeslné úrovně, estetické úrovně, barevného zpracování (z hlediska estetického i použitelnosti pro příp. čtenáře se slabozrakostí či zbytky zraku), zábavnosti, příp. vtipnosti obrázku, textu (literární úroveň, vhodnost volby, schopnost zaujmout čtenáře), didaktického přínosu, jakéhokoliv nápadu a originality apod. Jednotlivě hodnotíme knížky níže, nyní tedy soupis děl vybraných pouze podle nejvyšší úrovně hmatové čitelnosti (řazeno abecedně):

 

Byla jedna moucha, Helena Večerková

Co jedí, Michaela Šámalová

Cukrík, Soňa Fialová

Dobré ráno, Matěji!, Iva Kadeřábková

Domeček plný koleček, Michaela Petrová

Emilka všudybylka, Jana Vachulová

Chemie, Rosana Zvelebilová

Halloween, Tereza Chadimová, Tereza Romová

Johančin rok, Martina Hanusová

Koblížek nafoukánek, studenti SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích

Královská cesta, David Linek, Honetschläger

Kuchařka, Gabriela Szabová

O zatoulané kuličce aneb putování s hliněnkou, Lucie Kupilíková

Pohádka o řepě, Michaela Fenclová

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Jak pozdravili myšku, Alena Stejná

Povídání o medvědí rodině, Petr Šulista, Daniela Škutová

Příběhy hvězdné oblohy, Klára Novotná

Staň se Paulem Kleem, Štěpánka Komárková

Veselá čeština, Kamila Bobková, Anita Jirovská, Kristýna Pišlová

Veselý rok, Nikol Roláková

 

Ostatní díla se nacházejí někde uprostřed, mají řadu dobrých nápadů, na druhé straně i tyflograficky sporných míst. Jsou to knížky, které též doporučujeme, ovšem daly by se v mnohém vylepšovat. Také jejich autorům velice děkujeme!

 

Výsledky soutěže Tactus.cz 2007

 

Po pečlivém výběru postoupilo do finále 10 knížek (seřazeno dle názvu abecedně):

 

- Byl jeden domeček, Ota Pačesová

- Co jedí, nemám přihlášku, a tak nevím autora

- Cukrík, Soňa Fialová

- Domeček plný koleček, Michaela Petrová

- Emilka všudybylka, Jana Vachulová

- Johančin rok, Martina Hanusová

- Královská cesta, David Linek, Jakub Honetschläger

- Pohádka o řepě, Michaela Fenclová

- O zatoulané kuličce aneb putování s hliněnkou, Lucie Kupilíková

- Veselá čeština, Kamila Bobková, Anita Jirovská, Kristýna Pišlová

 

Z finálových knížek se na nepostupových, ale finálových místech umístily knížky:

 

- Byl jeden domeček, Ota Pačesová

- Co jedí, nemám přihlášku, a tak nevím autora

- Královská cesta, David Linek, Jakub Honetschläger

- Pohádka o řepě, Michaela Fenclová

 

Dále těsně za stupni vítězů zůstala krásná díla:

 

- Emilka všudybylka, Jana Vachulová

- Johančin rok, Martina Hanusová

 

Ceny si odnášejí autoři knížek:

 

3. místo: společné pro 2 knížky

- Domeček plný koleček, Michaela Petrová

- Veselá čeština, Kamila Bobková, Anita Jirovská, Kristýna Pišlová

 

2. místo:

- O zatoulané kuličce aneb putování s hliněnkou, Lucie Kupilíková

 

1. místo

 

Cukrík, Soňa Fialová

 

Porota kromě hlavních cen udělila i mimořádná ocenění:

 

- Domeček, Ondřej Tatoušek (dětští autoři)

- Veselý rok, Nikol Roláková (dětští autoři)

- Přísloví, kolektiv žáků CZŠ svaté Voršily v Praze 1 (hromadné zapojení množství dětských autorů)

- Příběhy hvězdné oblohy, Klára Novotná (precizní zpracování tématu jako celku)

 

 

 

Hodnocení soutěžních děl Tactus.cz 2007 (řazeno abecedně):

 

Byl jeden domeček, Ota Pačesová

 

Byla jedna moucha, Helena Večerková

 

Pěkná knížka s příběhem. Zajímavost knížky zvyšují manipulačních prvky. Použití různorodých materiálů, vysoký, dobře hmatatelný reliéf, příjemné keramické prvky    a kamínky. Při tak vysokém reliéfu (kulička, kaštan, kamínky apod.) skvěle přilepené! Naopak odpadávají přírodniny, papírové části se rozvrstvují, cesta pro ostrost nepříjemná pro hmat. Doporučujeme zpevnit vazbu. Vynikající práce.

 

Co jedí, Michaela Šámalová

 

Jednoduchá knížka pro nejmenší děti. Výborně hmatné, skvěle drží, pevný podklad. Snad jen kočka tvarově příliš neodpovídá. Dobrá vazba zaručující trvanlivost i plné rozevření stránek. Vynikající práce.

 

Cukrík, Soňa Fialová

 

Tyflograficky velice zdařilé, hmatově čitelné, estetické dílo, vysoká literární úroveň textu. Vtipné, manipulační prvky. Výborná vazba, rámečky na stránkách jasně vymezují obrázky, drží formu knížky a navíc chrání proti opotřebování Braillského textu. Vítězná práce.

 

Dar, Libuša Puškárová – Kordíková

 

Knížka se vyznačuje nevyrovnaností. Na jedné straně velice hmatově čitelné obrázky – kniha, kapky atd. či reálné předměty jako korále, medvídek, CD apod., na straně druhé tyflograficky zcela nepřijatelné jsou obrázky i texty skryté za fólií, vystříhané vizuální obrázky pro hmatové vnímání, připevnění lepenkou svrchu přes obrázek, nastříhávání fólií, navíc naprosto křivé. Velmi neestetické. Slabá literární úroveň. Formulace textu vhodná pro nejmenší děti, délka textu i námět pro děti velké. Je vidět, že autorka věnovala výrobě knížky velké množství času.

 

Dobré ráno, Matěji!, Iva Kadeřábková

 

Přesto, že knížka je naprosto jednoduchá, vyznačuje se vysokou čitelností hmatových obrázků. Pro malé děti jsou obrázky ihned rozpoznatelné, a proto hmatové čtení není v první řadě pracné – jak to občas bývá -, ale velmi zábavné. Téma pro děti velice blízké. Jediným slabším obrázkem je jablko. Pláštěnka by mohla být „oblečena“ na papírovou šablonu a přilepena pouze zespoda. Pevná vazba. Vynikající práce.

 

Domeček, Ondřej Tatoušek, Simona Pišlová

 

Jednoduchá, pěkná práce dětského autora, nejmladšího účastníka soutěže. Jednotlivé díly by měly být připevnitelné, aby s nimi nevidomý čtenář mohl dobře manipulovat a postupně dle příběhu přidávat. Škoda, že chybí pokračování – voli, les atd.

 

Domeček plný koleček, Michaela Petrová

 

Řemeslné provedení spolu s knížkou Putování s hliněnkou jednoznačně nejlepší v celé soutěži! Čistá práce! Řada skvělých didaktických nápadů! Hmatová čitelnost    i estetické provedení, barevnost (i vzhledem ke slabozrakým čtenářům) na nejvyšší úrovni! Pevná vazba, snadné otáčení stránek. Vtipný tvar a čisté provedení obalu. Náměty pro vylepšení, které rozhodně nejsou myšleny jako snížené hodnocení: pevnější obal (po výstavě už jsme opravovali), reliéfní písmena užší linií, kolečka s otvory na kolíčky – hlubší otvory nebo nižší kolíčky, propojení stránek např. textem příběhu (jde spíše o soubor nezávislých didaktických úkolů než o knížku). Třetí místo v soutěži.

 

Emilka všudybylka, Jana Vachulová

 

Knížka určená nejmladším nevidomým čtenářům, téma večerní rituály před spaním. Velice zdařilé nejjednodušší obrázky – spíše reálné předměty. Pro vidící rodiče či sourozence zpestření fotografiemi. Stránky velice pevné pro dětské hmatové prohlížení. Celkově knížka příliš pohromadě nedrží, doporučujeme pevnější vazbu či obal. Písmena na titulní straně by mohla být dál od sebe. Vynikající práce.

 

Chemie, Rosana Zvelebilová

 

Výborně zvolené téma! Pro hmatové prohlížení skvěle rozlišitelné, jednoduchost zpracování umožňuje snadné hmatové čtení, což je na díle nejpodstatnější charakteristikou. Nepevné provedení vazby a soudržnosti knížky, nejasné řazení stránek. Aby práce byla prakticky využitelná, doporučovali bychom ucelené zpracování vybraného či vybraných učebních celků.

 

Halloween, Tereza Chadimová, Tereza Romová

 

Zobrazení jednoduchá a čitelná. V závěru knihy je zajímavé shrnutí a zobrazení všech postav, které se v průběhu knihy objevily. I přes zmenšení byly zachovány tvary, a proto jsou dobře čitelné. Hmatově nerozeznatelný je bohužel kostlivec. Škoda, že autorky nepracují s větší pestrostí materiálů. Doporučovali bychom použití tvrdších trvanlivějších kartonů. Stránky dobře rozevíratelné. Pěkná a veselá knížka.

 

Johančin rok, Martina Hanusová

 

Koblížek nafoukánek, studenti SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích

 

Pěkné ztvárnění známého příběhu. Velice dobře zpracovaná liška, na první pohled rozlišitelný materiál určuje objekt přednostněji před tvarem, a tak různé zobrazení při stejném materiálu není složité, ale spíše přínosné. U koblížku bychom doporučovali zachovat zejména stejný druh kartónu, dále též i proporce při různých velikostech. Desky i vazbu bychom doporučovali pevnější, polepení obálky se v ohybech poškozuje.

 

Královská cesta, David Linek, Honetschläger

 

Knížka má vynikající námět, výbornou vazbu, obojí druh písma, trvanlivé provedení. Hmatové obrázky architektonicky zajímavých budov bývají většinou zjednodušené, z pochopitelného důvodu, aby byly hmatem rozpoznatelné. V této knížce se autoři snaží naopak co nejvěrněji zobrazit veškeré architektonické prvky, a tak si nevidomý čtenář může vytvořit celkově pravdivější představu. Protože jsou však detaily velice malé a směstnané na malém prostoru jeden vedle druhého, doporučovali bychom např. na následující straně samostatně zvětšit některé detaily – sochu, architektonický prvek apod. Na stránce vedle obrázku by mohl být místo černotisku soutisk spolu s Braillem. Knížku by oživilo také barevně přitažlivější provedení. Hmatové prohlížení by bylo snazší při použití jiných než téměř výhradně hladkých ploch. Vynikající kniha hodná doporučení!

 

Kudy jede, tudy letí, Michaela Šámalová

 

Pěkné, stylizované obrázky pro nejmenší děti bez zbytečných detailů, jen čitelnost snižuje použití téhož materiálu pro podklad i obrázek. Titulní strana má nečitelná písmena, Braillovo písmo též musí mít standardní velikost a poměr. Vazba je pevná,  i když neumožňuje plné rozevření stránek. Trvanlivé provedení!

 

Kuchařka, Gabriela Szabová

 

Zajímavý nápad, hmatová rozlišitelnost na vysoké úrovni. Dílo má veliké rozměry, což je pro čitelnost, ale i skladování či přenášení velmi nešikovné. Didakticky výborně zpracované.

 

Malý beránek, Kateřina Klinská

 

Pěkná dětská knížka s množstvím zábavných nápadů a manipulačních prvků. Bohužel vizuální obrázek nelze převést prostým způsobem do reliéfu bez přihlédnutí k základním tyflografickým pravidlům. Místy vrstvy stejného materiálu, kde nelze rozeznat objekt od pozadí. Vše je příliš směstnané pohromadě, obrázky i text, šipky jsou hmatově nepoužitelné, spíše rušivé. Některé součásti nejsou zcela kompaktní, při manipulaci se díly ničí nebo vypadávají. Škoda, že některé velmi dobře i vtipně provedené obrázky v tomto poněkud zapadají. Vazba drží pěkně pohromadě.

 

Než zazvoní potřetí, studenti SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích

 

Každá ilustrace od jiného autora. Nejzdařilejší je baletka, kašpárek, princezna, černokněžník (hůlku by mohl mít v jedné lince bez přerušení), špatné nejsou ani ostatní obrázky, i když si je dovolujeme připomínkovat – hloupý Honza má špičatou bradu (hmatově nesrozumitelné), drak má pěkné tvary, bohužel hlavy jsou nepřehledně přes sebe, vodník má hmatově nesrozumitelné tvary, víla – závoje, ale   i vlasy by měly volně vlát, při ztvrdlém lepidle zaniká zamýšlená charakteristika postavy – jemnost, lehkost. Jednoduše vytvořená vazba dobře drží.

 

O svatém Václavovi, studenti Katolické základní školy Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou

 

Velice esteticky zdařilé, vysoce si ceníme přínosného námětu knížky. Slepotisk je grafický pojem, se slepými nemá nic společného. Dílo je velice přitažlivé, bohužel pouze pro zrakové vnímání; hmatově je nečitelné. Slabě znatelné obrázky by byly nerozeznatelné i na hladkém podkladu, natož na ručním papíře s jeho charakteristickou strukturou.

 

O zatoulané kuličce aneb putování s hliněnkou, Lucie Kupilíková

 

Příjemná textilní knížka, dobrý nápad s taštičkou. Čistá a estetická práce, jednoduché, hmatné, dobře připevněné předměty. Řemeslně spolu s Domečkem plným koleček nejzdařilejší. S kuličkou se dobře manipuluje, nemůže se ztratit. Dobrý nápad na využití zadní strany knížky. Vůně v pytlíčku není květinová ani vábná. Ceníme i návod, jak knížku složit. Pro děti velice zábavné. Vynikající práce, 2. místo.

 

Petr a vlk, studenti SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích

 

Nápadité dílo. Kromě kytiček, kde je hůře rozpoznatelný papír na papíře, obrázky      v dostatečně vysokém dobře hmatatelném reliéfu. Použití různorodých materiálů, např. pokaždé materiálově stejný vlk či strom rozlišitelný i při různých tvarech. Náměty: zmenšit stránky (A3 příliš veliké pro „uhmatání“), obrázky z jiného materiálu než podklad, trvanlivější podklad (čtvrtka příliš měkká). Otázkou je vhodnost výběru textu pro děti vzhledem ke špatnému konci příběhu.

 

Pod hříbkem, Michaela Bezuchová, Veronika Demjaničová, Lucie Schinglerová

 

Nádherný námět knížky. I když vazba není pevná, otáčení stránek je snadné. Vhodně vysoký reliéf obrázků pro hmatové prohlížení. Hříbek v příběhu roste, což se na obrázku bohužel neukáže. Stejně tak chybí ztvárnění, jak se zvířátka vejdou pod hříbek. Tyflografickou chybou je pokaždé jiné zobrazení stejné postavy – tvarově       i materiálově, u ptáčka se navíc mění i způsob stylizace.

 

Pohádka o houbičce, Lenka Sosnovcová

 

Jediná hmatová ilustrace je v podstatě velice pěkná, ovšem pointa příběhu – jak houbička roste - ve hmatovém provedení zcela chybí. Doporučovali bychom pracovat s více materiály, každé zvířátko jiným materiálem, hmatově těžko pochopitelné je naopak použití dvojího materiálu na žábu. Puntíky by mohly být z hladkého kartonu (oproti pruhovanému klobouku). Rušivá je velká plocha suchého zipu vedle houbičky, která není součástí vlastního obrázku. Výborný nápad se závojíčkem, skvěle rozlišitelná očíčka.

 

Pohádka o řepě, Michaela Fenclová

 

Pěkná, vtipná, nápaditá knížka. Dobrý nápad manipulace s obrázky. Poměry velikosti postav odpovídají, ne tolik poměr velikosti hlavy a těla. Krabicový karton jako podklad málo trvanlivý a hmatově i zrakově nepřitažlivý. Obálka bohužel nepevná a velmi neestetická. Velice zdařilé.

 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Jak pozdravili myšku, Alena Stejná

 

Nápadité a zábavné manipulační prvky. Jednoduché obrázky bez zbytečných detailů, tudíž hmatem výborně čitelné. Obrázek jezevce má velmi vhodný materiál, nikoliv už tvar. Stejně tak plyšová hračka myška. Křemílka a Vochomůrku by bylo dobré lépe zajistit, aby v knížce drželi. Ze stránek odpadávají přírodniny. Naopak velice zdařilé jsou hodiny. Doporučovali bychom písmenka na obálce dále od sebe, vyšší desky. Velice pěkné.

 

Povídání o medvědí rodině, Petr Šulista, Daniela Škutová

 

Netradiční námět, ale proč ne. Obrázky výborně hmatově čitelné, jednoduché, šikovný materiál, barevnost i výška reliéfu. Jediným slabším místem v tomto směru je nehmatatelná šipka a špičaté břicho březí medvědice. Skvělá vazba a trvanlivost. Text je laděn do úsměvného tónu. Množství a detailnost informací o pohlavní výchově jsou na úrovni vyšší věkové kategorie nepoměrně k úrovni jemně a dětsky formulovaných veršů. Je proto otázkou, pro které čtenáře je kniha určena.

 

Příběhy hvězdné oblohy, Klára Novotná

 

Výborně zpracované ucelené téma, didakticky na úrovni. Pevné, trvanlivé provedení – včetně vazby. Obloha jako celek, zároveň jednotlivá souhvězdí. Doporučujeme zajistit stránky proti ušpinění barvy z obrázků pořízených na termokopírce. Dále použít tenčí linie.

 

Přísloví, moudrostí tě osloví, žáci CZŠ svaté Voršily v Praze 1

 

Autory hmatových ilustrací jsou děti. Nejcennější je to, že se podařilo pro myšlenku hmatových ilustrací získat takové množství dětí, knížka obsahuje 42 ztvárnění známých přísloví. Proto jednotlivé obrázky nehodnotíme z hlediska tyflografických pravidel, obrázky jsou každý jiný. Nevidomým čtenářům přibližují vidění světa očima dětí, nesou charakteristické znaky dětské kresby.

 

Říkejte si se mnou, Martina Dvořáková

 

Knížka má vynikající pevnou vazbu, výborně a čistě provedené Braillovo písmo a černotisk. Bohužel obrázky na principu slepotisku mají tak nízký reliéf, že jsou pro čtenáře převážně nehmatné. Dalším problémem je to, že obrázky jsou tvořeny pouze liniemi, a tak nelze rozpoznat, co je uvnitř a co je pozadí.

 

Staň se Paulem Kleem, Štěpánka Komárková

 

Skvělý nápad přiblížit nevidomým čtenářům moderní výtvarné umění, jde o téma jinde ne příliš dostupné. Esteticky vynikající provedení, příjemné pod ruce, čistá práce. Pevná vazba. Doporučovali bychom vlastní obrázky na ručním papíře podlepit, bohužel nejsou příliš trvanlivé. Dále doplnit Braillovo písmo, doprovodný text zařadit přímo do knížky, náčrty lze též převést do hmatové podoby např. na termokopírce. Velice zdařilé.

 

Trampoty s křečkem, Simona Pišlová

 

Veselá čeština, Kamila Bobková, Anita Jirovská, Kristýna Pišlová

 

Jednoduše provedená knížka s vynikající hmatovou čitelností. Cení se originalita, nápad, vtipnost, vodící lišty. Zábavné a zároveň didaktické. Přestože dílo je zdařilé, některé momenty by stály za vylepšení: lepenkou připevněný Braillský text, příliš volná vazba, množství nevyužitého prostoru na stránkách, barevnost (také                 i s ohledem na slabozraké čtenáře), ztvrdlé lepidlo u psů. Výborně hmatově vyřešená „tvrdost“ I – Y, pro lepší hmatovou přehlednost bychom navrhovali zmenšení těchto písmen. Vynikající práce, společné 3. místo.

 

Veselý rok, Nikol Roláková

 

Zajímavé a pěkné provedení obalu knihy. Obrázky v knize jsou většinou čitelné a přehledné, jsou vytvořeny z příjemných materiálů, čistá práce – zejména třešňový strom, palmy, jahody, sněhulák, velikonoce atd. Hmatově nečitelná jsou vycvakaná zvířátka. Protože je kniha určena nevidomým dětem, možná k obrázkům měsíce září přidat též Braillská písmena? Zvířátka z měsíce května bychom navrhovali rozlišit různorodým materiálem. Verše dětské autorky. Pevná vazba umožňující velmi dobré rozevření stránek. Vynikající práce.

 

Zapomnětlivá Babule, Martina Žižková

 

Knížka má vynikající trvanlivé provedení, řemeslně zdařilá a čistá práce, velmi dobrá je vazba se suchým zipem. Bohužel má-li např. postava pouze hlavu a tělo ve hmatovém provedení a zbytek pouze ve vizuálním, nelze to považovat za hmatový obrázek. Tvary ke vkládání jsou mnohdy podobné, ani po instrukci vidícího průvodce pro hmat nesrozumitelné. Doufáme, že autorka se neztratí, protože po seznámení se základními tyflografickými pravidly by mohla vytvořit velmi kvalitní dílo.

 

Zvířátka, Alena Petriková

 

Při vytváření hmat. ilustrace nelze vizuální obrázek prostě převést do hmatové podoby. Zvířátka mají příliš mnoho detailů na jedné kupě, přes sebe. Hmatovému vnímání je zcela nesrozumitelný „Disney“ způsob stylizování, nemající nic společného s reálným zvířátkem. Dále Braillovo písmo není vůbec čitelné, protože nemá standardní velikost ani poměr vzdáleností mezi body. Problémem je i to, že není-li celý obrázek vystouplý či z jiného materiálu než pozadí, je obtížné určit, co je uvnitř a co vně obrázku. Velice dobře, jednoduše a trvanlivě je u této knížky vyřešena vazba. Co se týká linií, velmi dobře je zvolena tečkovaná čára – hmatem je výborně čitelná, lépe než souvislá linka.