Pohádky s předměty


            První fází pro porozumění hmatové ilustraci jsou pohádky s předměty. Nejedná se zatím o knihy, ale o příběhy velmi potřebné v předknižní fázi dítěte.
            Vidícímu dítěti nedělá problémy pochopit, že namalovaný pes je prostě pes. Pro nevidomé dítě vede dlouhá cesta k pochopení, že příběh může být doprovázen obrázkem, tedy ilustrován. Např. hmatový dvourozměrný obrázek psa se od živého psa výrazně liší. Skutečný pes je chlupatý, teplý, pohyblivý, živý, velký, čtyřnohý, trojrozměrný, vrčící, štěkající, někdy nebezpečný, ...  Na obrázek psa sedne z výše uvedených přívlastků snad jen chlupatý, a to ještě jen v případě, je-li vyroben z příhodného materiálu, který se podobá skutečné psí srsti.
      Dítě nejdříve potřebuje porozumět tomu, že příběh vůbec může být něčím doprovázen. Dítě poslouchá příběh, který mu dospělý vypráví, k tomu dostává do ruky doprovodné předměty, např. při pohádce O červené Karkulce botičky pro panenku, malinký košíček, malinké víno, malinkého plyšového vlka nebo tvrdé zuby atd.
            Teprve když porozumí tomu, že předměty jsou zmenšeninou reálného předmětu, navíc ještě v mnoha aspektech odlišnou (např. malinkou láhev s vínem nelze otevřít, střevíčky jsou z plastu), může postoupit ke knížce, v níž jsou předměty zprvu našité na stránkách. Poslední fází jsou pak knížky s reliéfními obrázky, ilustracemi.
          Předmětové pohádky jsou tedy důležitým předstupněm pro zpřístupnění ilustrace.
         Kromě toho mají ještě další důležité funkce. Jednak jsou prostorem pro velmi živou osobní komunikaci rodičů s dětmi, kdy na základě příběhu dojde na velmi objevná témata – např. čím se živí žába, jak vypadá dům shora, dítě může dorůst své rodiče, krokodýl nemá chlupatou srst, ...
            Předmětové pohádky mají navíc nezastupitelnou roli ve hře dítěte na „jako“. Pro nevidomé dítě jsou totiž abstrakce, charakteristika, absurdita, vtip, obrazné vyjadřování, fantazie apod. obtížné k porozumění, dítěti jsou tyto oblasti přístupné většinou později než u vidících dětí. Živá manipulace a komunikace s předměty a právě hra na „jako“ otevírá dítěti neznámé obzory, navíc způsobem velmi zábavným, při němž dítě vůbec nemá pocit, že se učí.
            Pohádky s předměty můžete shlédnout na: http://asociacerodicu.rajce.idnes.cz/Predmetove_pohadky.
            Pro tvůrce jsou tyto pohádky výrobně poměrně snadné (zvláště oproti skutečným hmatovým ilustracím), jde v podstatě jen o shromáždění výstižných předmětů a výběr či vytvoření pěkného příběhu. Pohádky si může každý vytvořit dle individuálních zájmů a potřeb toho kterého dítěte.

Několik tipů pro tvůrce předmětových pohádek:

1) Všechny předměty shromážděte do pevné krabice s víkem. Kvůli skladování a posílání jsou nejvhodnější hranaté krabice bez trojrozměrných ozdob zvenku.
2) Volte takovou velikost předmětů, aby výsledná krabice byla malá. S příliš velkými věcmi dítě manipuluje obtížně, velmi náročné je v takovém případě i skladování a posílání.
3) Tato díla jsou určena nejmladším dětem: text by měl být krátký a snadný k porozumění.
4) Můžete postupovat dvojím způsobem: buď hledejte vhodné předměty k příběhu nebo naopak spojte i nesourodé předměty veselým příběhem v jeden celek.

            Pokud dílo chcete věnovat do půjčovny pro nevidomé děti, máme pro vás dvě nabídky:

a) Rádi s vámi budeme konzultovat vaši tvorbu mailem, napíšete-li na mailovou adresu níže. Vyvarujete se tak zbytečných chyb a vaše dílo bude opravdu přínosné.
b) Na požádání (mailem na téže adrese) vám vytiskneme text v soutisku Braillova písma a černotisku.

        Pro rodiny a pedagogy dětí se zrakovým postižením je tu půjčovna Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. O předmětové pohádky, stejně jako o knížky s hmatovými obrázky, si můžete napsat na tentýž mail – zájemcům po celé ČR posíláme výpůjčky poštou.

Objednávky:
tereziekochova@seznam.cz


www.asociacerodicu.estranky.cz

IČO 65995805

Číslo registrace II/s-OS/1-31677/97 MV-ČR ze dne 22.1.1997

Bankovní spojení: 2800099562/2010, Fio banka, V celnici 10, Praha 1