Hodnocení soutěžních knížek Tactus.cz 2009

 

Odborná porota a pořadatelé soutěže by touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se nadchli pro výrobu hmatových knížek a zapojili se do této soutěže. Do soutěže přišlo 32 knížek, ale protože na mnohých z nich pracovaly celé kolektivy, počet výrobců vystoupil celkově přibližně na 90 lidí.

 

Velice si ceníme Vaší práce a námahy. Víme z vlastní zkušenosti, že výroba takové knížky je mnohem složitější, náročnější a delší, než to na začátku práce vypadá.

 

Děkujeme také za použití soutisku Braillova písma a černotisku: tento způsob umožňuje společné čtení vidících i nevidomých čtenářů: rodičů a dětí, sourozenců, kamarádů. V neposlední řadě umožňuje nevidomým rodičů číst knížky svým vidícím dětem.

I když v následujících řádcích zazní kromě pochval též mnohá kritika, jsme si vědomi skutečnosti, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto prosíme autory knížek, aby kritiku přijali jako zpětnou vazbu, pomoc a podnět pro eventuální budoucí práci. Hluboce se skláníme před každým, kdo takto nezištně věnoval svůj čas a energii pro dobrou věc a nebál se pustit do neznáma.

Všem, kteří se napříště chtějí věnovat výrobě dalších knížek, nabízíme možnost konzultace v průběhu tvorby, nejlépe ve fázi návrhu. Neváhejte tuto možnost využít, vyvarujete se tak zbytečných chyb a Vaše knížka může být mnohem kvalitnější.

Při hodnocení knížek přihlížela odborná porota k mnoha kritériím dle soutěžních pravidel. V první řadě se hodnotila tyflografická úroveň knížky, hmatová čitelnost obrázků: dostatečně vysoký reliéf, materiály příjemné na dotek, snadno rozpoznatelné, rozlišitelné pozadí od vlastního obrázku, hmatová orientace na stránce, vhodná velikost hmatových ilustrací, dále pak přiměřenost textu k ilustracím, úroveň textu, poutavost, nápaditost i vtipnost knížek.

Sedmičlenné odborné porotě předsedala vítězka mezinárodní soutěže Tactus 2006 Kristýna Adámková, dalšími členy byli nevidomí hodnotitelé Ráchel Skleničková, Monika Krchovová a Zdeněk Rybák a vidící odborníci Jaroslava Janíčková, Jan Činčera a Terezie Kochová. První čtyři hodiny hodnotili všichni porotci díla pouze hmatově, s klapkami na očích, poté směli vidící členové přidat také vizuální hledisko.

Hodnotili jsme následující práce (řazeno abecedně):

Abeceda (Kolektiv autorů Střední odborné školy umění a managementu v Praze 6)

Ako sa ovečky naučily mečať (Soňa Fialová)

Aprílová škola (Kolektiv studentek Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením Simony Pišlové)

Bajky pro caparty (Marie Kunertová, Anna Vernerová, Lenka Dlouhá, Jitka Šolínová)

Baťůžek (Michaela Šámalová)

Berušky (Lucie Kupilíková)

Cvičebnica z tyflografiky, 1. časť (Šarlota Múdra)

Hmatatelná inspirace z Kámasútry (Lenka Svobodová, Vojtěch Hanzálek)

Klára Novotná, Helena Formánková, Věra Vondrášková

Kamarádi písmenka (Klára Novotná, Helena Formánková, Věra Vondrášková)

 

Krtek a čísla (Jana Brůžková, Barbora Kosová)

Kuřátko a obilí (Kolektiv studentek PedF UK v Praze pod vedením Simony Pišlové)

Malý … velký! (Barbora Kubálková, Lucie Prokopová)

Motýlci (Lucie Kupilíková)

O třech prasátkách (Marie Bortlíková)

Perníková chaloupka (Michaela Šámalová)

Pohádky pro nehodné děti (Iva Benediktová)

Poznáváme zvířátka (Hazem Habiballah)

Půl slova víte, půl domyslíte (Kolektiv dětí i dospělých z Vršovic i odjinud pod vedením Simony Pišlové)

Roční období (Ludmila Horová)

Rok (Libuša Puškárová-Kordíková)

Šepoty moře (Kateřina Horáková)

Těstoviny a luštěniny (Kateřina Moudrá)

To je malé, to je velké (Kateřina Hrušková)

Triky-liky pre prstíky (Miriam Nevyjelová-Molnárová, Ivan Múdry)

Veselé říkání (Iveta Trnková)

Veršovaná matematika (Helena Pilská, Zuzana Opekarová)

Vyjmenovaná slova po S (Kateřina Hošková)

Vývoj plodu (Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová)

Ze života zvířat (Renata Mielniková)

Zuzka a Janka dětem (Zuzana Červinková, Jana Dvořáková)

Život je pes, lidé jsou jeho patníky (Farnost svatého Mikuláše v Praze – Vršovicích pod vedením Simony Pišlové)

Život v moři (Ondřej Tatoušek, Simona Pišlová)

 

 

Výsledky

 

Soutěžící si vedli vesměs dobře, většina prací je více či méně zdařilých a přínosných. Porota nejdříve vybrala nejlepší díla, která postoupila do finále (řazeno abecedně):

 

Finále soutěže

 

Baťůžek

Kamarádi písmenka

Krtek a čísla

Malý … velký!

O třech prasátkách

Pohádky pro nehodné děti

Půl slova víte, půl domyslíte

Šepoty moře

Těstoviny a luštěniny

To je malé, to je velké

Vývoj plodu

Zuzka a Janka dětem

Život je pes, lidé jsou jeho patníky

 

Poté se rozpoutala velká diskuze o jednotlivých knížkách. Na misky vah jsme se snažili spravedlivě přidávat a ubírat, až nakonec na finálovém, ale nepostupovém místě, skončila tato díla:

 

Baťůžek

O třech prasátkách

Pohádky pro nehodné děti

Těstoviny a luštěniny

To je malé, to je velké

Vývoj plodu

Zuzka a Janka dětem

Život je pes, lidé jsou jeho patníky

 

V nejužším finále zbylo 5 děl, mezi nimiž jsme udělili ceny takto:

 

 

 

3. místo

 

Krtek a čísla

Malý … velký!

Šepoty moře

 

2. místo

 

Půl slova víte, půl domyslíte

 

1. místo

 

Kamarádi písmenka

 

 

Mimořádná uznání poroty

 

Ondřej Tatoušek a Simona Pišlová za dílo Život v moři, za volbu a přehledné zpracování tématu

 

Simona Pišlová – za zapojení množství dětí a studentů do tvorby hmatových knížek

 

Studenti soukromé střední odborné škola umění a managementu v Praze 6 pod vedením pí. prof. Hanzalové, Schölzové a Brtnové – za zapojení celé skupiny studentů do tvorby hmat. knížek

 

Studenti Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích pod vedením pí. prof. Miluše Roušarové získávají mimořádné uznání odborné poroty za zapojení celé skupiny studentů do tvorby hmatových knížek

 

Věra Vondrášková získává poděkování za dlouholetou spolupráci a mimořádné uznání odborné poroty pro nejstaršího autora hmatových ilustrací (88 let)

 

Hodnocení jednotlivých děl

 

Abeceda

Kolektiv autorů Střední odborné školy umění a managementu v Praze 6

 

Oceňujeme velikost autorského kolektivu (19 studentů) i chuť ke tvorbě knížky pro nevidomé čtenáře. Bohužel je škoda, že pracnost výroby nepřináší adekvátní výsledek. Braillovo písmo je velice obtížně čitelné, pokud nezachovává standardní velikost znaků a vzdálenost bodů. Hmatové obrázky mají množství nápadů, ale doporučujeme je konzultovat s odborníky ve fázi prvních návrhů. Velice zdařilá je vazba leporela i opatření obalu na celou knížku.

Ako sa ovečky naučily mečať

Soňa Fialová

 

Čistota provedení hmatových ilustrací. Příjemné jsou rolničky. Velice zdařilá je jahoda pod šlehačkou. Nepochopitelné a nesmyslné (a tím i hmatově zcela zmatené) jsou různé způsoby ztvárnění oveček, bohužel hlavního prvku na obrázcích. Vlasy a vousy jsou ztvrdlé od lepidla. Výborný nápad s houbičkami, ovšem prvky při minimální manipulaci nedrží. Vtipná je idea s postavením hrnečku, zde ovšem chybí dno. Otáčení v šanonu je obtížné, navíc se jím ničí stránky. Velice pěkně zvolený text.

Aprílová škola

Kolektiv studentek Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením Simony Pišlové

 

Nevyrovnanost obrázků vzhledem k množství autorů. Velká pestrost použitého materiálu. Oceňujeme jednotlivé nápady, např. vůně bot, rybí šupiny, autentická kůra stromu, hmatově velice výstižná včela. Četné chyby v Braillském textu, špatná orientace textu.

Bajky pro caparty

Marie Kunertová, Anna Vernerová

Lenka Dlouhá, Jitka Šolínová

 

Čistě, přehledné ztvárnění mravence, rozpoznatelného při opakování. Postrádáme obrázek holuba, o němž text hovoří. Vazba se rozpadá. Výborně zvolený materiál na kůzlátko. Doporučujeme vzít v potaz estetické hledisko.

Baťůžek

Michaela Šámalová

 

Vynikající nápad, přehlednost počtu, vysoká hmatová čitelnost, jednoduchost pro nejmladší čtenáře, odpovídá zvolenému textu. Zbytečná robustnost ilustrací, a tím i celé knížky. Pro malé děti příliš těžké, nepevná vazba.

Berušky

Lucie Kupilíková

 

Hmatové ilustrace jsou velice přehledné a čitelné, jde o čistou a trvanlivou práci. Přesto, že řemeslné provedení je zdařilé, knížka působí až kýčovitým dojmem. Berušky jsou sice snadno rozpoznatelné, ale pouze přejaté z vizuálního způsobu ztvárňování, hmatově zpracovány nejsou ani charakteristické tečky. Překližkové desky působí těžce a neesteticky, jsou navíc těžké pro dětské ručky. Text je pro děti velice něžný a poetický.

Cvičebnica z tyflografiky, 1. časť

Šarlota Múdra

 

Čistá a přehledná práce, jde ovšem o nakupení množství nesourodých, vzájemně nesouvisejících obrázků. Stále stejný materiál je fádní, nedokáže dítě upoutat, chybí nápad  a vtip. Postrádáme dále také rozdílné povrchy pozadí a objektů. Pěkná jsou bludiště a různé druhy čar a křivek, ale ani tam autorka nevyužívá ani zdaleka možností, které tento způsob výroby obrázků umožňuje. Naopak další stránky se nedrží základních tyflografických pravidel. Nelze se domnívat, že hmatem lze, byť po komentáři vidícího průvodce, rozeznat např. jízdní kolo a další obrázky. Stránky jsou natolik slabé, že ilustrace vespod ruší hmatové prohlížení. Velice pěkná, trvanlivá vazba.

Hmatatelná inspirace z Kámasútry

Lenka Svobodová, Vojtěch Hanzálek

 

Jsou-li obrázky zamýšleny jako upřesnění textu na protější stránce, pak z nich nelze dobře vyčíst polohy dvou postav. Nevhodné je vrstvení materiálu, dále končetiny nalepené vrchem. Obrázky nejsou příjemné na dotek, což je nepříjemné při hmatovém prohlížení, ale i neadekvátní k tématu. Pro nevidomého je informativní pouze textová část knížky. Kniha je pěkně svázaná a stránky drží pevně pohromadě.

Kamarádi písmenka

Klára Novotná, Helena Formánková, Věra Vondrášková

 

Učebnice. Důsledně didakticky zpracované téma počátků čtení v Braillově písmu, hmatové provedení „Živé abecedy“. Autorky oprávněně respektují specifika Braillova písma (oproti černotisku). Učebnice svými nápady, originalitou, schopností zaujmout, zábavností, množstvím zdařilých i vtipných obrázků vystihuje dětskou mentalitu.  Doporučujeme jako základní materiál pro výuku bodového písma, nejen pro nevidomé prvňáčky (resp. předškolní počátky čtení), tak i pro později osleplé starší čtenáře. Některé detaily by zasluhovaly vylepšit.

Krtek a čísla

Jana Brůžková, Barbora Kosová

 

Vysoká přehlednost a čistota hmatových ilustrací, materiálová rozmanitost, okraje jednoznačně vymezují umístění ilustrace. Vynikající, nesmírně zdařilé jsou zejména ilustrace, které se snaží zapůsobit emocí, nikoliv konkretizovaným výtvarným ztvárněním. Ilustracím nechybí nápad. Obrázky skvěle vystihují specifika a možnosti hmatového vnímání. Doporučujeme zlepšit vzhled změnou barvy podkladu, šedá (krabicová) zbytečně umenšuje estetický dojem. Nepevná vazba. Šikovný je obal (knížka v krabici).

Kuřátko a obilí

Kolektiv studentek Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením Simony Pišlové

 

Oceňujeme velikost autorského kolektivu (8 studentek), množství autorů ovšem vykazuje nestejnorodý celek. Použití skutečných přírodních materiálů je na jednu stranu dokonale věrné. Na stranu druhou nevydrží ani nejjemnější hmatové prohlížení, mnohé prvky odpadaly ještě před tím, než první čtenář knížku otevřel. Je vidět, že autorky pracovaly s velkým nadšením. Kvalitou se zcela vymyká velice vydařená poslední stránka.

Malý … velký!

Barbora Kubálková, Lucie Prokopová

 

Vysoká kvalita zpracování spočívá v jednoduchosti, přehlednosti. Nejmladší věkové kategorii, které je knížka určena, odpovídá po stránce délky knihy, náročnosti úkolů, souladu obrázku s textem, přehlednosti, velikosti obrázků, snadností hmatového prohlížení. Pečlivé trvanlivé připevnění (přišití). Otázkou je výběr podkladového materiálu. Doporučujeme doladit sourodost stránek. Pevná vazba.

Motýlci

Lucie Kupilíková

 

Čistá práce, velice přehledné, výborná hmatová čitelnost. Materiál vystihuje křehkost motýla, zdobnost květu. Nádherný poetický text. Překližkové desky působí těžce a neesteticky, jsou navíc těžké pro dětské ručky. Rušivé je neopodstatněné použití robustních podstavců motýlů. Opakování motivu motýla je přehledné, ale monotónní.

O třech prasátkách

Marie Bortlíková

 

Vysoká hmatová čitelnost ilustrací, i když ne vždy je použit výstižný materiál. Zcela netrvanlivé, i při nejjemnějším prohlížení odpadávají mnohé detaily. Pevná vazba.

Perníková chaloupka

Michaela Šámalová

 

Pečlivé, čisté a přehledné zpracování ilustrací. I když mnohé obrázky jsou hmatově čitelné, použití tak masivních materiálů a vysokých reliéfů je pro hmat nepříjemné a neestetické, pro děti i velice těžké. Vydařené jsou vlasy, vtipný je nápad s nakousnutým perníčkem. Autorce doporučujeme při další tvorbě konzultovat rozpracované návrhy.

Pohádky pro nehodné děti

Iva Benediktová

 

Čisté, pevné, trvanlivé provedení, hmatově výborně čitelné. Doporučujeme větší pestrost a kontrastnost tvarů a materiálů. Příjemným zpestřením jsou zvonečky.

Poznáváme zvířátka

Hazem Habiballah

 

Nevyrovnanost provedení. Velice pěkně zpracované ztvárnění pavouka a labutě. Pěkný text hádanek. Velice neestetické z hlediska hmatového i zrakového (obrázky, začištění, obálka).

Půl slova víte, půl domyslíte

Kolektiv dětí i dospělých z Vršovic i odjinud pod vedením Simony Pišlové

 

Originální, vtipný nápad, zábavné češtinářské hříčky. Hravá forma práce s jazykem. Nápadité, materiálově pestré, s použitím skutečných předmětů, vylepšené zvukovým efektem. Práce čistá hmatově i přitažlivá zrakově. Velikost a přehlednost odpovídá dětské ručce, snadno přenosné. Nabízí možnost spolupráce textové a obrázkové části úkolu. Rozvíjí myšlení, v dobrém slova smyslu nutí čtenáře přemýšlet, nejde o triviální, okamžitě jasné řešení úkolu. Častá nečekanost obrázku dopřává působivý emotivní zážitek. Doporučujeme doladit některé detaily. Integrační moment, výborně zpracované pro nevidomé i vidící čtenáře.

Roční období

Ludmila Horová

 

Hmatově čitelné, srozumitelné, čistě zpracované, možnost manipulace s některými prvky. Doporučujeme zařadit nápad, aby knížka  byla poutavější.

Rok

Libuša Puškárová-Kordíková

 

Stránky drží pěkně pohromadě a dobře se otáčí. Bohužel ilustrace jsou většinou hmatově velice nepovedené: nízký reliéf, monotónní materiál, slabé a měkké stránky, nerozeznatelnost objektu od pozadí.  Také text má nízkou úroveň, knížka nepředstavuje žádné společné, ani náznakem nastíněné téma. Nepřijatelný je pouze vizuální obrázek na titulní straně. Knížka má pevnou vazbu.

Šepoty moře

Kateřina Horáková

 

Vynikající práce, kniha vysoce hodnocená zejména nevidomými členy odborné poroty. Autorka jednoznačně tvoří obrázky v první řadě pro působivé hmatové zážitky. Nesmírně zdařilý, poetický text. V jednotě s ilustrací vytváří emotivní atmosféru, čtenář si užije výstižnosti mořských vln. Vazba – šanon – ruší poetičnost díla, místy je zbytečně zhuštěná ilustrace.

Těstoviny a luštěniny trochu jinak

Kateřina Moudrá

 

Velice příjemné je použití přírodního materiálu, vysoká hmatová čitelnost, trvanlivá vazba, pevné ušití stránek. Bezkoncepčnost obrázkových výjevů.

To je malé, to je velké

Kateřina Hrušková

 

Hmatově dobře čitelné, přehledné, pečlivě vypracované. Značně nevyrovnané, témata vzájemně nesouvisejí. Nejlépe provedené části: Dráhy, Ptáci. Pevné uložení v obalu.

Triky-liky pre prstíky

Miriam Nevyjelová-Molnárová, Ivan Múdry

 

Čistá, přehledná práce. Chybí černotisk. Většina obrázků je hmatově výborně čitelná. Zcela nečitelné je ztvárnění hrnce s párou. Doporučujeme zařadit nápad, aby knížka  mohla zaujmout čtenáře.

Veselé říkání

Iveta Trnková

 

Vazba neumožňuje plné rozevírání stránek. Některé prvky jsou zpracovány pouze zrakově, což nesplňuje základní tyflografické hledisko. Pěkně čitelná jsou písmenka latinkou na obálce, vtipné a zábavné manipulační prvky – telefon, korálky na gumičce, ručičky u hodinek, čepice sněhuláka.

Veršovaná matematika

Helena Pilská, Zuzana Opekarová

 

Pěkné dětské básničky. Největší předností je možnost sestavování příkladů v závěru knihy. Stránky drží pohromadě. Dobře čitelná písmenka na obálce, naopak provedení číslic uvnitř knížky je není pevné, trvanlivé, v některých případech tvarově nevystižené (zejména 2 a 7). Ačkoliv hmatová čitelnost je výborná, nejedná se o hmatové ilustrace.

Vyjmenovaná slova po S

Kateřina Hošková

 

Nevyrovnanost ilustrací. Zdařilé jsou obrázky sýra, hada, sysla. Naopak nízko hodnotíme obrázek stolu (perspektivní vyobrazení), sýčka (proporce). Doporučujeme zařadit nápad, kterým by knížka upoutala.

Vývoj plodu

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová

 

Ceníme nápad hmatově zpracovat toto téma. Pevná, trvanlivá vazba. Náročnost textu (pro starší čtenáře) není přiměřená náročnosti ilustrací (pro mladší). Zdařilejší jsou úvodní obrázky, zejména dělení buněk. Zbytečné je množství pryžových obrázků, navíc neesteticky vystříhaných. Škoda, že nejsou využity možnosti, které téma nabízí: znázornění specifik jednotlivých vývojových období, pestrost materiálu. Neadekvátní jsou poměry velikostí.

Ze života zvířat

Renata Mielniková

 

V některých obrázcích velice výstižný materiál a tvar, v první řadě slon, dále hroch, gorila. Jinak nedbalé, nezačištěné provedení, nevhodně zvolený podklad (nedostatečně kontrastní k znázorněnému objektu). Nepřiměřenost textu (pro starší) k ilustraci (pro mladší).

Zuzka a Janka dětem

Zuzana Červinková, Jana Dvořáková

 

Přehledné, jednoduché obrázky: Příjemné je použití textilního materiálu, hmatatelného svrchu i zespoda. Obrázky jsou zpracovány z pohledu vidícího autora, některé prvky jsou pouze namalované, nikoliv hmatově ztvárněné, chybí např. stopky třešní, nevhodné je rýhování banánu apod.

Život je pes, lidé jsou jeho patníky

Farnost svatého Mikuláše v Praze – Vršovicích pod vedením Simony Pišlové

 

Nesmírně ceníme vtipnost a zábavnost knížky. Jednotným prvkem navádí na začátek každého řádku. Ne vždy je srozumitelné, co ilustrace představuje. Předností je možnost společného čtení vidících i nevidomých čtenářů. Nepevná vazba.

Život v moři

Ondřej Tatoušek, Simona Pišlová

 

Skvělá didaktická pomůcka pro nevidomá, je to ovšem spíše sbírka než knížka s hmatovými ilustracemi. Nestabilní uložení, spojovací hmota není vhodná na papír, ale na hladké materiály. Doporučujeme doplnění odborného popisu (zařazení do biologických kategorií) a možnost správného zařazení k popiskám po rozebrání (uložení do formy či alespoň fotopříloha pro vidícího průvodce). Příjemným překvapením je nápadité provedení poslední stránky.

Pořadatelé soutěže Tactus.cz 2009

 

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Sdružení Hapestetika

Středisko rané péče SPRP Praha

 

 

Druhý ročník české soutěže je financován

Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

pod záštitou projektu na podporu čtení v ČR "Rosteme s knihou“

 V Praze 31. března 2009

www.tactus.wz.cz

 České soutěžní knihy zaslané do soutěže Tactus and Tyflo 2006