BrailleInk. - příspěvek k vzájemnému přiblížení čtenářů Braillova písma a černotisku - Jana Vachulová, Středisko rané péče Praha


V angličtině bychom chtěli velice doporučit knihu švédské autorky Poly Edman TACTILE GRAPHICS  ( recenze zde)


Jako základní tuzemskou literaturu nelze opomenout:
Jesenský, J. : Poznávací význam tyflografiky, Československá defektologie, Universita Karlova Praha, 1970
Jesenský, J. : Tyflografické výzkumy a studie, Malá tyflologická knižnice, svazek 7,  ÚV SI,  Praha 1983
Jesenský, J. : Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky, SPN,  Praha  1988