Tactus cz

O projektu Tactus.cz

Název projektu

            Název Tactus pochází od slova taktilní, tj. hmatový. Cílem projektu je podpořit tvorbu knížek s hmatovými obrázky pro nevidomé děti.

Proč vůbec knížky s hmatovými ilustracemi?

            Stejně tak jako každé dítě, i nevidomé děti rády čtou. Bohužel knížek v Braillově písmu existuje podstatně méně než běžných dětských knížek. Co se týká knížek s ilustracemi, je jich zanedbatelné množství. Obrázky je totiž v tomto případě nutno tvořit ve hmatové podobě, což je značně náročné i nákladné. Neuspokojivá situace se během posledních let obrací k lepšímu. Přesto, že knížek s hmatovými ilustracemi  přibývá, oproti ostatním dětem, které mají k dispozici stovky a tisíce knih v knihovnách i na pultech obchodů, budou nevidomé děti vždy značně znevýhodněny.

            Částečně je možné vytvářet reliéfní obrázky pomocí techniky, zejména fuseru a vakuového lisu. Nevidomé děti, a to zdaleka nejen ty nejmladší, však potřebují rozmanitost materiálů i způsobů ztvárnění, aby obrázky byly příjemné i zábavné, rozlišitelné a motivující ke hmatovému poznávání zobrazování skutečnosti, jakož i hmatovému poznávání skutečnosti samotné.

        Vyrobit knížku s dobrou hmatovou ilustrací je jednak velice náročné, ale i nákladné. Trvanlivost hmatové knížky není neomezená – vzhledem k tomu, že důkladným hmatovým prohlížením dětskýma ručkama se značně opotřebovává.

Mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus

               Osvědčenou cestou, jak podpořit tvorbu těchto knih, je zejména realizace soutěží tvůrců hmatových knížek. Soutěže mají sice vítězné autory, ale to není nejpodstatnější. Vyhrávají zde především nevidomé děti, protože hlavním výsledkem soutěží je zvýšení počtu těchto knížek.

      Od roku 2000 se  konají mezinárodní soutěže, známé pod názvem Typhlo&Tactus. Prvních 6 ročníků se uskutečnilo v rámci evropského projektu financovaného Culture 2000. Součástí projektu byla vždy nejen soutěž samotná, ale i následná výroba několika stovek exemplářů vítězných knih (v jazycích zúčastněných zemí) v chráněné dílně Les Doigts Qui Révent v Dijonu a jejich prodej za dotovanou cenu.

            Ačkoliv evropský projekt skončil, mezinárodní společenství se rozhodlo pokračovat do značné míry dobrovolnickým a svépomocným způsobem. Soutěže pokračovaly i v dalších letech, již bez evropské finanční podpory i bez následné výroby oceněných soutěžních knih. Kromě Evropanů se postupně připojili tvůrci z dalších kontinentů: Afriky, Asie a Severní i Jižní Ameriky. Soutěž se již nekoná každoročně, ale ve dvouleté periodicitě.

            Bezesporu největším českým úspěchem v mezinárodních soutěžích bylo naše prvenství v soutěži Typhlo&Tactus 2006: Kristýna Adámková zvítězila v konkurenci 90 knížek z mnoha zemí se svým dílem Rozmanitosti.

            Dosud všechny předchozí ročníky Typhlo&Tactus probíhaly ve Francii, kolébce této zajímavé aktivity. Francie také iniciovala vznik mezinárodního sdružení Tactus (www.tactus.org), k němuž se Česká republika připojila v roce 2005. Kromě pořádání soutěží organizuje Tactus také pracovní setkání odborníků a vydává metodické materiály ke tvorbě hmatových knih.

            V roce 2011 se mezinárodní soutěž konala prvně mimo Francii, a to právě u nás. Že nám mezinárodní společenství Tactus pořadatelství soutěže svěřilo, vnímáme jako čest i jako uznání naší činnosti zahraničními partnery. Soutěž – společně s pracovním seminářem mezinárodní skupiny Tactus –  proběhla v Praze, ke spokojenosti zúčastněných odborníků z celé Evropy. Pro české nevidomé čtenáře byla velmi přínosná, neboť soutěžní díla byla zpřístupněna na výstavě, kromě toho jsme získali do naší půjčovny nové knihy ze zahraniční tvorby. Informace a výsledky této soutěže najdete na Typhlo&Tactus 2011.

            V roce 2013 jsme se zúčastnili dalšího ročníku mezinárodní soutěže ve Finsku, a to jak členové poroty, tak i soutěžící – více na Typhlo&Tactus 2013

Dlouhodobý projekt Tactus.cz

            V naší republice probíhá projekt pod názvem Tactus.cz. Již samotný název napovídá, že navazujeme na aktivity mezinárodního sdružení Tactus. Veškeré informace o českém projektu najdete na www.tactus.wz.cz.

            S evropskými partnery jsme neustále v kontaktu. Byli jsme pozváni na technické mítinky sdružení Tactus a ustavující setkání skupiny BiTiB (Babies Tactile Illustrated Books). V roce 2009 jsme měli možnost představit projekt na světové konferenci pedagogů zabývajících se prací s lidmi s postižením zraku ICEVI 7th European Conference ‘Living in a Changing Europe’ v Dublinu a uspořádat v rámci konference tvůrčí workshop.

           Díky pořadatelství mezinárodní soutěže Tactus 2011 jsme naši zahraniční spolupráci rozšířili za hranice Evropy – navázali jsme kontakty s kolegy s Jižní Koreje, vyměnili s nimi vyrobené hmatové knížky a jednáme o další spolupráci.

            Celý projekt Tactus.cz získal v roce 2007 záštitu Společnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Zapojil se do kampaně na podporu čtení Rosteme s knihou a dostal možnost opakovaně prezentovat a vystavovat hmatové knížky na knižním veletrhu Svět knihy.

           S potěšením můžeme říci, že mezi zúčastěnými zeměmi stojí Česká republika v těchto aktivitách na jednom z nejpřednějších míst a v současné době se jako jedna z mála věnuje pořádání národních soutěží tvůrců hmatových knížek, systematické výrobě prodejních sérií a provozování půjčovny knih pro zájemce z celé ČR. Organizujeme semináře pro zájemce o tvorbu a šíříme osvětu o této aktivitě.

České soutěže Tactus.cz

            Kromě naší účasti v několika ročnících mezinárodní soutěže jsme uspořádali již čtyři ročníky soutěže ryze české, a to ve dvouleté periodicitě: Tactus.cz 2007, Tactus.cz 2009, Tactus.cz 2011, Tactus.cz 2013. Pátý ročník této soutěže plánujeme na rok 2015. Tvůrcům poskytujeme veškerou odbornou pomoc.

            Soutěžní díla jsou po vyhlášení výsledků předána do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s. Tam jsou k dispozici nevidomým čtenářům z celé republiky.

Pohádky s předměty

            Jednodušší, ale neméně potřebnou variantou než přímo knihy, jsou pro nevidomé dítě pohádky s předměty. Nejedná se o knihy, ale o díla velice žádaná pro předknižní fázi.

            Vidícímu dítěti nedělá problémy pochopit, že namalovaný pes je prostě pes. Pro nevidomé dítě vede dlouhá cesta k pochopení, že příběh může být doprovázen obrázkem, tedy ilustrován. Např. hmatový dvourozměrný obrázek psa se od živého psa výrazně liší. Skutečný pes je chlupatý, teplý, pohyblivý, živý, velký, čtyřnohý, trojrozměrný, vrčící, štěkající, někdy nebezpečný, ...  Na obrázek psa sedne z výše uvedených přívlastků snad jen chlupatý, a to ještě jen v případě, je-li vyroben z příhodného materiálu, který se podobá skutečné psí srsti.

          Dítě nejdříve potřebuje porozumět tomu, že příběh vůbec může být něčím doprovázen. Prvním stupněm k pochopení dvourozměrného obrázku je pohádka, kterou dospělý dítěti vypráví, k tomu dítě dostává do ruky doprovodné předměty, např. při pohádce O červené Karkulce botičky pro panenku, malinký košíček, malinké víno, malinkého plyšového vlka nebo tvrdé zuby atd.

           Teprve když porozumí tomu, že předměty jsou zmenšeninou reálného předmětu, navíc ještě v mnoha aspektech odlišnou (např. malinkou láhev s vínem nelze otevřít, střevíčky jsou z plastu), může postoupit ke knížce, v níž jsou předměty zprvu našité na stránkách.

            Přes tyto postupné kroky se dítě nakonec propracuje ke knížce s hmatovými obrázky.

            Fotodokumentaci pohádek s předměty můžete shlédnout na: http://asociacerodicu.rajce.idnes.cz/Predmetove_pohadky.

       Pro tvůrce jsou tyto pohádky výrobně poměrně snadné (oproti skutečným hmatovým ilustracím), jde v podstatě jen o shromáždění výstižných předmětů a výběr či vytvoření pěkného příběhu.

            O pohádkách s předměty se můžete dozvědět  více.

Knihovna hmatových knížek

            Většinu knížek k zapůjčení v knihovně máme v jednom exempláři. Jedná se jednak o díla ze soutěží tvůrců hmatových knížek, jednak o studentské práce.

            Jsme velice rádi, že nové knížky a předmětové pohádky vznikají. V Knihovně hmatových knížek provozovaných Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s., lze vypůjčit knížky z našich (Tactus.cz 2007, Tactus.cz 2009, Tactus.cz 2011, Tactus.cz 2013) a mezinárodních soutěží (Typhlo&Tactus 2003 – 2006), dále také knihy vyrobené převážně studenty pedagogických a uměleckých oborů, k dispozici je také několik děl ze zahraniční tvorby.

       Knihy a předmětové pohádky půjčuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s. buď osobně nebo je – zejména mimopražským zájemcům – zasíláme poštou. Můžete o ně požádat na tereziekochova@seznam.cz.

           Několik titulů hmatových knížek si lze zapůjčit také v Knihovně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

           Naši půjčovnu obohacují také knihy ze zahraniční tvorby. Např. poslední nová díla z Norska a Jižní Koreje se podařilo získat výměnou za české knihy. Některé exempláře českých sériově vyrobených knížek lze tedy takto použít k získání cenných zahraničním přírůstkům do půjčovny.

Prodejní tituly

            Stav, kdy jsou jednotlivé tituly k dispozici pouze v jediném exempláři v půjčovně, je velice neuspokojivý. Naší snahou je vyrábět knížky v malých sériích (40 až 50 ks), aby si je mohli rodiče nevidomých dětí koupit a mít je doma trvale. Sériově vyráběné knihy jsou velice žádané a potřebné.

                V současné době nabízíme ke koupi za dotované ceny (viz dále) 8 titulů:

       Dva z nich jsou z mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus 2006: české dílo „Rozmanitosti“ a finské dílo „Jak dělal myšák kočce krejčího“ (vyrobeno v Dijonu – viz výše).

             V prodejní sérii nabízíme dále pět titulů, jejichž výrobu naše sdružení zajistilo: první dvě knihy z české soutěže Tactus.cz 2007: „Bonbónek“ a „O zatoulané kuličce“.

               Dalšími tituly jsou díla „Půl slova víte, půl domyslíte“ (2. místo Tactus.cz 2009), „Krtek a čísla“ (společné 3. místo Tactus.cz 2009), „Malý ... velký!“ (společné 3. místo Tactus.cz 2009).

           Vyhledávaným prodejním titulem je pohádka „O dvou princích“, která vznikla v 90. letech minulého století a nyní byla vyrobena její nová série.

           Posledními dokončenými tituly jsou  „Baťůžek“ (finále Tactus.cz 2009) a  „Příručka pro malé orgánology“ (vítěz hlasování návštěvníků výstavy děl Tactus.cz 2011).

            Na výrobě knih se podílí jednak samotní autoři, dále také chráněné dílny. Zároveň tedy projekt přináší pracovní nabídku pro klienty chráněných dílen.

               Prodejní tituly inzerujeme na stránkách: http://www.asociacerodicu.estranky.cz/stranka/prodejni-hmatove-knihy.

Integrační aspekt knížek s hmatovými obrázky

            Knížky se snažíme vyrábět tak, aby byly použitelné jak pro nevidomé, tak i vidící čtenáře. Tento integrační moment považujeme za velice důležitý, přispívá ke vzájemné komunikaci a společné činnosti nevidomých s vidícími. Mohou je tedy číst nevidomé děti spolu se svými rodiči nebo sourozenci, spolužáky, kamarády apod. Proto ilustrace jsou zároveň hmatové i barevné a texty jsou tištěny v soutisku Braillova písma a černotisku.

            Knihy jsou vítány také specifickou skupinou rodin, a to těch, kde naopak nevidí dospělí. Nevidomí rodiče ocení zejména fakt, že mohou prohlížet knížky se svými dětmi sami, bez pomoci vidícího asistenta.

Finanční stránka

            Výrobní cena knížek se pohybuje – vzhledem k množství ruční práce –  cca od 2 000 Kč do 3 000 Kč. Taková cena je pro rodiče nevidomých dětí značně vysoká. Rodiny nevidomých dětí jsou oproti jiným rodinám výrazně znevýhodněny: za prvé hmatové knížky prakticky nejsou na prodej (kromě několika prvních vlaštovek – viz výše), za druhé jejich ceny jsou podstatně vyšší než u běžných dětských knížek. (Totéž znevýhodnění se týká také rodin, kde nevidomými jsou naopak rodiče.)
            I když knížky do rodin prodáváme, nejedná se o výdělečnou činnost. Prodejní cena je obvykle cca 600 Kč, což představuje kolem čtvrtiny výrobních nákladů. Přibližně třetina série se prodá během prvního roku po vyrobení, další cca během následujících tří let, neboť mezitím další děti dorostou „knižnímu“ věku. Tedy finance vynaložené na výrobu po tuto dobu „čekají“ v knížkách. Peníze za prodej pak okamžitě investujeme do výroby dalších knížek.

            Máme vytipováno mnoho velice kvalitních hmatových knížek, které – jakmile seženeme potřebné finance – vyrábíme v prodejních sériích. Aby prodejní cena pro rodiče mohla být okolo 600 Kč, na jednu knížku vyrobenou v padesátikusové sérii je třeba 100 až 200 tisíc Kč.

Publikace

            Dosud jsme vydali tři publikace, které nabízíme zájemcům o tyflografickou tvorbu a o účast v soutěžích: „Tak a tak na taktilní knihu“ (T. Kochová, 2008, druhé vydání 2012, základní pravidla pro tvorbu hmatových knih), „Jak vyrobit textilní hmatovou knihu“ (M. Ripley, 2007, přeloženo z anglického originálu), „Od reality k obrázku“ (J. Mojžíšek, 2010, postřehy, rady a nápady nevidomého autora). Můžete o ně požádat na tereziekochova@seznam.cz.

Odborné semináře pro zájemce o tvorbu

            Pro zájemce o tvorbu hmatových knih pořádáme kdekoliv na území ČR semináře, na něž přivezeme množství již vyrobených knih a vysvětlujeme  kritéria  pro  tvorbu  hmatových  obrázků. Fotodokumentaci ze seminářů můžete shlédnout na http://asociacerodicu.rajce.idnes.cz/Seminare_ke_tvorbe_hmatovych_knih/.

            V průběhu vaší tvorby dále nabízíme veškerou odbornou pomoc, průběžné konzultace během tvorby, pořízení textu v soutisku černotisku a Braillova písma. Na požádání zašleme brožuru Tak a tak na taktilní knihu, v níž jsou shrnuta nejdůležitější pravidla pro tvorbu hmatových obrázků.

Studentská tvorba

            Spolupracujeme s vysokými i středními školami pedagogického, uměleckého či sociálního zaměření. V těchto školách pořádáme výše popsané semináře. Úkolem studentů je pak na základě poznatků získaných na semináři vytvořit vlastní knihu nebo pohádku s předměty.

           Aby díla odpovídala kritériím tyflografické tvorby, poskytujeme studentům v průběhu tvorby odborné vedení. To přináší hned užitek jednak studentům, jednak nevidomým dětem:

            Studenti se seznámí s novou oblastí, na základě vlastní praktické zkušenosti snáze pochopí specifika hmatového vnímání. Práce na hmatových obrázcích umožní studentům profesionální růst.

           Odborné vedení pomáhá eliminovat elementární nedostatky hmatových obrázků. Proto výsledná díla jsou pak provedena kvalitně, k nemalému prospěchu dětských nevidomých čtenářů.

            Semináře pořádáme po domluvě kdykoliv, nejen pro studentské skupiny, termín nemusí být nutně svázán se soutěží.

Popisky leporel pro nevidomé rodiče

 Podle možností jsme se začali věnovat také vlepování popisek v Braillově písmu k obrázkům v běžných leporelech pro nejmladší děti. Leporela s popisky jsou určeny nevidomým rodičům s vidícími dětmi. Rodiče mohou dle popisek dětem v knížkách ukazovat či ptát se, co je na obrázku.

             K tomuto účelu se hodí pouze leporela pro začátečníky, kde je málo obrázků na stránce – ideální např. jedno zvířátko. Složitější ilustrace jsou už těžko popsatelné, navíc Braillova písma se vejde velmi málo.

             Podívejte se na příklady leporel, která se pro popisky hodí. Rádi je od vás přijmeme jako dar – jak nová, tak i použitá.

Naši podporovatelé

            Velice si vážíme každé dlouhodobé i jednorázové podpory. Rádi bychom zde poděkovali všem, kteří se zasadili nebo stále zasazují o to, aby projekt Tactus.cz fungoval a knížek s hmatovými ilustracemi přibývalo:

        Největším a stálým naším podporovatelem je Nadace Českého rozhlasu ze sbírky Světluška – financovala nákup knížek z mezinárodní soutěže Tactus 2006 „Rozmanitosti" a „Jak dělal myšák kočce krejčího“, finančně se podílela na výrobě knih „Půl slova víte, půl domyslíte“, „Malý ... velký!“ a „Bonbónek“. Kromě podpory těchto konkrétních titulů podporuje projekt jako takový už od jeho počátku, tj. pořádání soutěží, provoz Knihovny hmatových knížek, pořádání seminářů pro zájemce o tvorbu, zahraniční cesty, pracovní setkání, prostě zázemí všech zde popsaných aktivit.

            Nadace pro rozvoj vzdělání finančně podpořila výrobu pohádky „O dvou princích“ a byla hlavním podporovatelem mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus 2011 konané v Praze.

              Nadace Leontinka přímo finančně podpořila výrobu knihy „O zatoulané kuličce“, podílela se na výrobě prodejní série dalšího knižního titulu.

             Nadace Siemens finančně podpořila výrobu prodejní série knížky „Baťůžek“.

            V neposlední řadě nás finančně podpořila Nadace Alma Mater, Nadační fond Hvězda, Bidvest Czech Republic, FC Codes, E.ON a dlouhé zástupy jednotlivých dárců.

            Za všechny nevidomé čtenáře vám všem vyslovujeme upřímný dík!
 
sponzoři
 
Jak můžete pomoci
dětským nevidomým čtenářům


Rádi byste přispěli k tomu, aby také nevidomé děti měly možnost
číst obrázkové knížky?
Můžete projektu Tactus.cz poskytnout  tvůrčí nebo finanční podporu.

Závěr

               Hmat a sluch jsou pro nevidomého člověka dva nejpotřebnější smysly, které je potřeba od nejútlejšího věku učit děti využívat. V mnoha zemích se v současné době díky rychlému pokroku dostala do popředí technika založená na sluchovém poznávání (hlasový výstup) a úroveň schopností hmatového rozlišování a používání Braillova písma varovně klesá. Tyto tendence se začínají projevovat také v českém prostředí.

            Náš projekt podpory tvorby knížek s hmatovými ilustracemi a prvními texty v Braillově písmu si klade za cíl nejen připravit dětem hodnotnou zábavu, ale také motivovat je k používání hmatu jako takového a Braillova písma, základu gramotnosti.


Odborný garant projektu Tactus.cz

PadDr. Terezie Kochová

Na projektu Tactus.cz spolupracují:

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.
tereziekochova@seznam.cz

Raná péče EDA, o.p.s.
vachuler@volny.cz

Sdružení Hapestetika, o.s.
jamaj@volny.cz

logo