Hodnocení soutěže Tactus.cz 2017

 

Odborná porota pracovala letos v tomto složení: Terezie Kochová (tyflopedka, Knihovna hmatových knížek), Jaroslava Janíčková (výtvarnice, Sdružení Hapestetika), Robert Vachule (tyfloped, SOU Aloyse Klára), nevidomí hodnotitelé Anastázie Bendová (studentka Gymnázia Nad Alejí v Praze), Pavla Kovaříková (výtvarnice, t. č. na MD), Cecílie Novotná (pracovnice Tyfloservisu v Olomouci), Daniela Hladíková (vydavatelka knih pro nevidomé).

 

Porotci posuzovali celkem 23 děl. To je sice méně než v předchozích ročnících, ovšem kvalita děl byla celkově vyšší, nedošlo k vyřazování děl zcela nevyhovujících kritériím hmatového prohlížení. Naopak vyšší procento soutěžících se soustředilo na ilustrace a materiály, které jsou pro hmat velice působivé. Máme z toho radost, mj. také proto, že pouze 3 díla pocházejí z dílen našich dřívějších přispěvatelů; všichni ostatní autoři soutěžili poprvé.

 

Naprostou novinkou je použití 3D technologie pro tisk (nikoliv dosavadní vyražení) Braillova písma – v soutěžní knize Zatoulané botky. Je dobře čitelné, budeme mít nyní možnost ověřit jeho kvalitu prostřednictvím většího vzorku nevidomých čtenářů.

 

Soutěžilo se již tradičně ve třech kategoriích, ale do mezinárodní soutěže mohou – dle jejích pravidel – postoupit pouze díla naší hlavní kategorie:

 

dětská beletrie (hlavní kategorie), předmětová pohádka, didaktická literatura.

 

Veliké poděkování patří autorům, kteří svá díla věnovali do soutěže – v pozdější prospěch dětských nevidomých čtenářů. Soutěžili jednotlivci i skupiny, zapojily se i děti a studenti. Mnohá díla vznikla na základě studentských seminářů. Soutěžili mj. žáci a studenti

 

– Lauderových škol v Praze (4 díla),

– ZUŠ v Novém Jičíně (1 dílo),

– Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (4 díla),

– Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Odrách (1 dílo),

– Univerzity Hradec Králové (2 díla),

– Univerzity Karlovy v Praze (1 dílo),

– Gymnázia Nad Alejí v Praze (1 dílo),

– Základní školy Václava Hejného v Červeném Kostelci (3 díla).

 

Všem, kteří se napříště chtějí věnovat výrobě dalších knížek, nabízíme seminář: navštívíme vás, přivezeme množství hotových knížek a přímo na nich ukážeme, jakých kritérií si při tyflografické tvorbě všímat. Neváhejte tuto možnost využít, vyvarujete se tak zbytečných chyb a vaše dílo může být mnohem kvalitnější.

 

I když v následujících řádcích zazní kromě pochval též mnohá kritika, jsme si vědomi skutečnosti, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto prosíme autory knížek, aby přijali nejen pochvalu, ale i kritiku jako zpětnou vazbu, pomoc a podnět pro eventuální budoucí práci. Hluboce se skláníme před každým, kdo takto nezištně věnoval svůj čas a energii pro dobrou věc a nebál se pustit do neznáma.

 

Soutěžní díla budou zařazena do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR. Budou tak k dispozici nevidomým čtenářům po celé Č

 

 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE Tactus.cz 2017

 

 

Díla, která postoupila do druhého kola

(dle abecedního pořádku)

 

B dětská beletrie

D didaktická kniha

P předmětová pohádka

 

D  Alberto Giacometti

B  Cesta

B  Čarodějův učeň

D  Dotkni se historie

B  Evžen Ptáček

B  Hledej, bav se, počítej

B  Kdo bydlí v lese

B  Myška Eliška

P  O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu

B  O milé malé myšce

P  O prasečí princezně

P  O třech prasátkách

P  Pavlíkovy ranní trampoty

P  Pepíček uklízí pokoj

D  Psí plemena

B  Pohádka o ztracené prdelce

D  Střípky z moderního umění

P  Tři myšky

B  Zatoulané botky

P  Ztracený pavouček

 

 

 

Kategorie PŘEDMĚTOVÁ POHÁDKA

 

Tři ze sedmi děl této kategorie postoupily do finále:

 

O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu

O třech prasátkách

 Pepíček uklízí pokoj

 

Pro velmi rozdílnou kvalitu děl nebylo uděleno druhé místo.

Porota nakonec rozdala dvě oceněná umístění:

 

1. místo

O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu

 

3. místo

 O třech prasátkách

 

 

 

Kategorie DIDAKTICKÁ KNIHA

 

Přestože bylo náročné porovnat neporovnatelné,

porota přece udělila dvě oceněná umístění:

 

1. místo

Psí plemena

 

2. místo

Alberto Giacometti

 

 

 

Hlavní kategorie DĚTSKÁ BELETRIE

 

Čtyři z devíti děl této kategorie postoupily do finále

a postupují do mezinárodní soutěže.

Nejobtížnější a nejdéle diskutované bylo pořadí prvních dvou děl,

jednoznačně kvalitou přesahující všechna ostatní.

Rozdíl mezi nimi byl minimální:

 

1. místo

Pohádka o ztracené prdelce

 

2. místo

 Zatoulané botky

 

společné 3. až 4. místo

 Cesta

 Hledej, bav se, počítej

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ UZNÁNÍ POROTY

 

David Linek

za dlouholetou tvorbu v oboru reliéfní grafiky,

tentokráte zvláště za soutěžní dílo Dotkni se historie

 

Vyučující

Mgr. Zuzana Nevřivová, ZUŠ Nový Jičín

Mgr. Renata Tylšová, ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci

Mgr. Klára Braunová, Gymnázium Nad Alejí v Praze 6

akad. mal. Kamil Mikel, SUPŠ Uherské Hradiště

Mgr. Zuzana Nevřivová, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry

Mgr. Ivana Dražná, Lauderovy školy v Praze 2

za vedení studentů při tvorbě soutěžních děl

 

Jiné Laně, z. s.

za produkci vzniku a výroby oceněné inovativní knihy Zatoulané botky

 

 

Všem oceněným blahopřejeme!


 

  fotografie z předávání cen Hodnocení jednotlivých děl

(dle abecedního pořádku)

 

B dětská beletrie

D didaktická kniha

P předmětová pohádka

 

 

1.   D

Alberto Giacometti

Adéla Elblová, Marie Kubrická, Gabriela Kučerová, Barbora Polášková, David Popelka, Natálie Sawczuková, Miroslava Urbánková, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry 1. ročník

 

Autoři se neváhali pustit do nového tématu, které navíc ve hmatovém zpracování není dosud k dispozici. Skvělý doplněk 3D plastiky je nesmírně cennou součástí díla, srozumitelně představující Giacomettiho tvorbu. Matriál plastiky je pro hmatové prohlížení výrazně příjemnější než místy i ostré plošné obrázky. Bohužel je hmatu nejasný portrét umělce na titulní straně. Dílo by bylo ještě lepší, pokud by obrázky byly přesnější (polohy končetin, psí ocas apod.) a nepoužívala se perspektiva (podstavce). Velikou chválu zaslouží knižní formát, vazba, snadná manilupace s knihou.

 

2.   B

Cesta

Kateřina Janišová, SUPŠ Uherské Hradiště

 

Obrázky jsou vytvořeny s velikým porozuměním potřebám hmatového vnímání. Jednotlivá prostředí (stránky) na první dotek přinášejí velice intenzivní zážitek, každé prostředí je naprosto jiné, specifické, výstižné. Hmatová pestrost je nejen mezi jednotlivými stránkami, ale také každá strana nabízí množství jinak zpracovaného téhož materiálu. Jednoduchý text je v souladu s hmatovou částí, krásné názvy míst. Velmi čistá práce, ani nejtvrdší materiály nejsou ostré, naopak jsou pro prsty bezpečné a příjemné. Strana se dřevem je příliš masivní, vozík by stačil podstatně subtilnější, místo džínoviny by se lépe hodil méně třepivý materiál. Pochvalu rozhodně zaslouží volba klučičího tématu.

 

3.   B

Čarodějův učeň

Veronika Burešová, SUPŠ Uherské Hradiště

 

Pěkná knižní forma, bytelná vazba. Přínosné jsou manipulativní prvky, jen ne úplně dobře drží. Velmi výstižná je tráva, pěkné jsou 3D postavičky. Bohužel na žluté stránce jsou objekty nabarvené barvou, která pouští a špiní. Nádherná kniha kouzel, škoda, že v ní není také Braillovo písmo. Použití výstižného peří trochu kazí příliš masivní – tímto peřím pošité – postavy. Kočka by zasloužila výstižnější materiál, pro hmat se jedná spíše o jemná peříčka než kočičí kožich. Velmi pečlivá práce, trvanlivé dílo.

 

4.   D

Dotkni se historie

David Linek, Zuzana Landsingerová

 

Kniha zkušeného autora dlouhé řady didaktických knížek a obrázků. Skvělý počin pro nevidomé obyvatele regionu. Nádherné obrázky historických budov plné detailů. Doporučujeme ovšem kromě celku stavby jednotlivé detaily na následujících stránkách zvětšit, aby bylo možné rozpoznat, jak vypadají. Titulu knihy by prospělo sdělit, že se jedná o historické stavby města Chebu. Precizní práce.

 

5.   B

Evžen Ptáček

Eva Rozinajová, UHK

 

Velmi pečlivá práce. Vynikající je pestrost materiálů – každá strana jiná, rozmanité materiály. Knihu lze sestavit do tvaru ptačí budky, což bohužel nevidomé děti těžko ocení, pod rukama není tento úmysl zjevný. Kniha je příliš těžká. Přebytečný materiál na stránky s textem – prospěl by jednoduchý sešitek. Leporelo lze rozložit do zajímavého tvaru. Oblohu by vylepšil jemnější materiál, psa vycpaný podložený čumák. Krásné trvanlivé dílo.

 

6.   B

Hledej, bav se, počítej

Michaela Rokačová, SUPŠ Uherské Hradiště

 

Jednoduché dílo pro nejmenší. Materiály jsou vybrané skutečně dle hmatových kritérií. Rozložitelné na jednotlivé listy. Seno posoudili nevidomí porotci spíše jako koňské žíně. Hmatově zajímavá titulní strana. Velmi čistá práce. V jednoduchosti je síla!

 

7.   B

Kdo bydlí v lese

Michaela Šámalová

 

Velmi precizní práce, pečlivost připevňování. Nesmírně cenné ztvárnění principu překrývání, vykukování objektů jen zčásti v pozadí. V porotě se objevily různorodé názory na použití některých prvků – jsou-li skvěle výstižné nebo trochu kýčovité. Výborná volba materiálů na zvířata, škoda, že chybí končetiny. Vynikající drápy medvěda. Prospělo by lepší vložení textu – ostré vyčnívající rohy fólie jsou nepříjemné pod ruku. Cenný příspěvek k porozumění, jak ztvárnit 3D objekty v ploše – práce přesně vystihuje rozmezí 3D-2D.

 

8.   B

Malé kočičce se nechce spát

Lucie Čermáková, Eliška Knapovská, ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec 5. ročník

 

Prvotina dětských autorů. Pro nevidomé se jedná o cennou ukázku práce vidících dětí.

 

9.   B

Malý průvodce Prahou

Anežka Petráková, Tereza Pišlová, Radka Čermáková, ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec

 

Prvotina dětských autorů. Pro nevidomé se jedná o cennou ukázku práce vidících dětí.

 

10.   B

Myška Eliška

Petronela Weberová, UK Praha

 

Precizně provedená práce, pevné, trvanlivé. Autorka se vyhnula suchému zipu, jehož našité kousky jsou nepříjemné a často v knihách ruší hmatové prohlížení. Velmi příjemná kapsa na klasický zip! V myšce je zašitý magnet – škoda, že kovový podklad stránek je v knize jen místy. Zašitý magnet je vynikající způsob připevnění. Límec kabátu vypadá jako vlasy, peřinu by vylepšilo přišití po celé spodní straně. Zvláště nevidomí členové poroty ocenili nápisy obchodů (bohužel připevněné tak, že okraje jsou při prohlížení ostré, zvedají se), kalendář jako ukazatel jara, pohyblivé sluníčko, které může zmizet za mrakem. V textu je několik gramatických chyb. Nepovedená podzimní básnička. Pěkné, čisté šití.

 

11.   P

O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu

Petra Benedíková

 

Přiblížení reálného tématu, které lze v běžném životě nevidomým těžko zprostředkovat. Dílo nabízí spoustu možností – sestavování psí boudy, plnění krtince (s výplní si lze samostatně hrát), porovnávání zvířecích exkrementů, hmatově velmi vynalézavě a výstižně ztvárněných. Velmi dobře upraven text – vzhledem k potřebám hmatového porozumění. Vynikající volba psa, který stabilně drží na všech čtyřech a má proporcionálně odpovídající, hmatu zřetelnou stavbu těla. Psí bouda je poměrně těžká a trochu nebezpečné (a zvukově náročné) je sklapování střechy. Je otázkou, zda by nebylo možné použít lehčí materiál při zachování pevnosti a trvanlivosti.

 

12.   B

O milé malé myšce

Jana Dynková, SUPŠ Uherské Hradiště

 

Pečlivá práce, mnoho pěkných nápadů. Nejlepší stranou je silnice, zdařilá je hmatově, zvukově i čistým provedením. První strana bohužel lepí prsty. Výborný nápad s hřebeny, ale pro hmat gumičky nevyznívají jako tráva ani kousky balónků jako listy. Krásný žebřík nad nepořádkem, jen zakončení molitanem není pro hmat příjemné.Vynikající peří s příliš masivním pouzdrem. Kniha by zasloužila řádnou vazbu. Čisté, velmi přehledné, různost prostředí přináší pestrost vjemů.

 

13.   P

O prasečí princezně

Johanna Zezuláková, Eliška Weislová, Markéta Krumphanzlová, Lauderovy školy Praha – tercie

 

Ucelená, trvanlivě provedená, pěkná pohádka. Zdařilé dětské dílo.

 

14.   P

O třech prasátkách

Matyáš Drda, František Štindl, Krištof Janeček, Lauderovy školy Praha – kvarta

 

V jednoduchosti je síla a velká přednost. Vylepšit by bylo možné vlka – na negativní postavu je hmatově až moc příjemný. Nevidomí čtenáři by jistě uvítali také upevnění lehkých a neslyšných prasátek (např. magnetem), aby je při hmatovém prohlížení neodsunuli do neznáma. Ukázková vynikající práce se symboly. Na mladé autory velmi dobrý výkon.

 

15.   B

O zatoulaném beránkovi

Eliška Hejnová, Denis Hejna, Václav Hošek, ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec 5. ročník

 

Prvotina dětských autorů. Pro nevidomé se jedná o cennou ukázku práce vidících dětí.

 

16.   P

Pavlíkovy ranní trampoty

Michaela Šámalová Žaneta Špánková, Klára Braunová a 1. A, Gymnázium Nad Alejí Praha

 

Velmi zdařilý veselý text – jen Braillovo písmo je slabě čitelné (druh fólie). Také při hledání předmětů je řada vtipných momentů. Doporučovali bychom jednotnou velikost oblečení a obuvi (boty pro nejmenší až čepice pro dospělé).

 

17.   P

Pepíček uklízí pokoj

Monika Ječná, Lenka Kohoutová, UHK

 

Velikou předností díla je použití hmatově velice příjemné přihrádkové skříňky, dobře se s ní pracuje. Příběh nabízí možnost obměny, ke stejné skříňce by mohlo patřit i několik různorodých textů.

 

18.   D

Psí plemena

Helena Formánková, Klára Novotná

 

Ucelené dílo encyklopedického typu prvně představuje tuto tématiku nevidomým. Vynikající text – odborný, zároveň srozumitelný i laikovi. Hmatovému zážitku i informaci přispívají volné, nepřilepené uši a ocasy. Použito množství rozmanitých materiálů. Psi tvarově výstižní. Za úvahu by stálo vypořádat se s výškou reliéfu vyobrazených psů – knihy se příliš rozvírají. U největšího dílu opačně vložený text, lépe by se navíc hodil na šířku (vazba na kratší straně). Doporučujeme doplnit seznam uvedených plemen.

 

19.   B

Pohádka o ztracené prdelce

Vlasta Šedivá, Ivo Rek

 

Kniha, kterou si musí každé dítě zamilovat. Řemeslně velmi čistá práce, dopracovaný každý detail (např. i tvar kapsičky na CD). Krásný veselý text – navíc namluvený – v souladu s obrázky. Interaktivní, manipulativní prvky. Vysoká funkčnost, esteticky nesmírně působivé. Pevná vazba umožňující plné rozložení knihy. Destička kovu po okrajích lehce ostrá. Vydařená obálka knihy jako peřina (včetně nítěných knoflíků). Vynikající způsob připevnění listů na poslední straně. Dílo postupuje do mezinárodní soutěže jako první v pořadí, je ovšem otázkou, zda bude český humor na citlivé téma přijat. Vynikající kniha je výsledkem rok a půl trvající práce a nesčetných konzultací.

 

20.   D

Střípky z moderního umění

Stela Demová, Kateřina Janovská, Tereza Jelínková, Klára Kubálková, Klára Matonottová, ZUŠ Nový Jičín

 

Vysoko zadaná laťka – chvályhodná myšlenka zprostředkovat moderní vizuální umění nevidomým. Je velmi obtížné co nejvěrněji obrazy ztvárnit hmatným způsobem a nabízí se otázka, zda – nebo spíše u kterých děl – je to vůbec možné. Zda spíše upřednostnit informační věrnost nebo nabídnout hmatový umělecký prožitek; obojí dohromady je těžko zkloubitelné. Porota se shodla, že technika slepotisku se k těmto účelům příliš nehodí. Ačkoliv je hmatná a velmi příjemná, je pro hmat zároveň málo sdělná, nevýrazná, jen slabě vypovídající. Výkřiku Muncha chybí typické prolnutí, rozvlnění, obličej ve výkřiku (a postava samotná) není dominantou obrazu, stejně tak u Goghova Autoportrétu se hlava ztrácí ve výraznějším pozadí (v textu se píše o autorově opačném záměru). Také Picassova Dora by zasloužila konzultaci, některé prvky jsou skvěle zpracované, jiné by pro hmat potřebovaly pozměnit. Naopak skvěle zpracovaný je Miróův Svítící pták – tímto směrem by se výběr obrazů ke hmatovému ztvárnění mohl ubírat. Také Arpův Límec a vidlička je výborně proveden, obraz by ještě vylepšil výběr hmatově kontrastních materiálů pro různé barvy. Celá práce fantasticky řemeslně zpracovaná, lehká na váhu, na rozdíl od mnoha soutěžních děl provedená skutečně v maximálně zdařilé knižní formě. Vynikající výkon žáků ve věku 13 až 18 let. Pro inspiraci lze porovnat s korejským dílem Enjoying Famous Paintings z mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus 2011.

 

21.   P

Tři myšky

Rudolf Preiss a Matěj Čech, Lauderovy školy Praha – tercie a kvarta

 

Jednoduchá čistě zpracovaná předmětová pohádka. Dílo by bylo možné vylepšit použitím skutečných zámků, v případě auta i skutečných klíčů. Velmi pěkné myšky.

 

22.   B

Zatoulané botky

Kateřina Kubánková, Kateřina Zemanová, Marek Valíček, Jiné Laně, z. s.

 

Řemeslně bezchybná práce. Obdivuhodný je malý objem knihy obsahující tolik stran. Hravé, pohyblivé prvky, vynikající kontrastní barevné provedení pro slabozraké. Převratný, prvně použitý je způsob tisku Braillova písma: nikoliv obvyklým vyražením bodů, ale tištěním 3D technologií – na digitálním stroji Scodix, který dovede velice přesně nanášet silnou vrstu UV laku. První stroj byl do ČR přivezen v roce 2015, nyní jich je v tuzemsku 5 ks. Text díla je malinko pozadu ve srovnání s vysokou kvalitou ilustrací. Doporučujeme v české knize použít celou českou abecedu, magnety sjednotit dle polarity. Vynikající dílo je výsledkem šestiletého hledání, práce a konzultací, úsilí autorů, Studia Činčera a tiskárny Tiskap.

 

23.   P

Ztracený pavouček

Sára Graccová, Kamila Zbořilová, Rebeka Hapalová, Rozálie Drdová, Ester Böhnischová, Lauderovy školy Praha – prima

 

Pěkná práce mladých autorů. Spousta dobrých nápadů – např. pytlík čaje. Ne úplně dobře vystižené jablko a mrkev. Zajímavé číslování stran.
Ohlédnutí za výstavou soutěžních děl

Tactus.cz 2017

 5. – 8. dubna 2017

 Výstava byla tentokráte velmi hojně navštívena, měli jsme radost, že dorazilo velké množství nevidomých a slabozrakých dětí, tedy těch, pro něž je celý projekt určen. Vidící hodnotili vysoce možnost prohlédnout si díla nejprve hmatem (s klapkami na očích), zvláště ti, kteří přišli poprvé, byli překvapeni, jak je hmatové prohlížení náročné.

 
Mnozí návštěvníci se chystají na tvorbu hmatově ilustrovaných knížek, proto přišli zjistit, o co se jedná, a nabrat rozumy. Na všechny autory dalších děl se těšíme a nabízíme e-mailové konzultace jejich tvorby: tereziekochova@gmail.com. Příští soutěž je sice až za dva roky, díla do Knihovny hmatových knížek pro nevidomé děti ovšem přijímáme kdykoliv.

 
Na výstavě mohli návštěvníci hlasovat o nejlepší díla každé kategorie. Co se vítězných tří děl týká, návštěvníci se shodli s odbornou porotou a první místa odhlasovali takto:

 
Dětská beletrie (hlavní kategorie)

Pohádka o ztracené prdelce (31 hlasů)

Předmětová pohádka

O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu (37 hlasů)


Didaktická literatura

Psí plemena (22 hlasů)

 
Dále ale oproti porotě vyzdvihli výše dála, která je při hmatovém prohlížení na výstavě nadchla. Zejména dvě díla byla návštěvníky vysoce hodnocena. V prvním případě všechny nesmírně bavilo, když příběh nabídl hmatu zážitek a rychlé porozumění, co je ztvárněno. V případě druhém případě zapůsobil skvělý výběr členěné krabičky, do níž se ukládají předměty:

 
Dětská beletrie (hlavní kategorie)

Kdo bydlí v lese (19 hlasů)

 

Předmětová pohádka

Pepíček uklízí pokoj (18 hlasů)
 

A zde jsou výherci poukázky na výtvarné potřeby v hodnotě 150 Kč, které jsme vylosovali. Srdečně blahopřejeme! Poukázky posíláme poštou.

 
Děti

LADISLAV HLADÍK

 
Dospělí

OLDŘIŠKA KRYLOVÁ

 

 Vystavovaná díla budou zařazena do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR. Budou tak k dispozici nevidomým čtenářům po celé ČR.

 
První čtyři díla kategorie Dětská beletrie postupují do mezinárodní soutěže, která se koná v listopadu 2017 ve Francii. Jak si česká díla povedou, o tom vás zde budeme informovat.